Notícies
Xarxa
+
Des del 4 desembre 2019 fins al 24 desembre 2019
L’ajuntament d’Anglès vol cobrir possibles vacants i altres necessitats temporals de personal que es puguin presentar en la categoria d
11 novembre 2019
millores paviment Pla de Barris
La setmana passada van començar les obres de millora del paviment de la plaça Santa Magdalena. Tot seguit s'arreglarà el paviment de les
11 novembre 2019
pou_descobert
En data 30 d'octubre de 2019 l'ajuntament va dictar diverses ordres d’execució d’obres de conservació i manteniment de la seguretat, p
11 novembre 2019
SUBVENCIONS REBUDES DEL MINISTERI DE LA PRESIDÈNCIA, RELACIONS AMB LES CORTS I IGUALTAT. SECRETARIA D’ESTAT D’IGUALTAT SUBVENCION
Des del 12 juliol 2019 fins al 26 juliol 2019
A dia 12 de juny de 2019 s'obre el termini per presentar sol·licituds per formar part del procès selectiu per la creació d'una borsa de t
3 desembre 2019
Oposicions policia
L'ajuntament d'Anglès vol proveir 2 places d'agents de policia funcionaris i constituir una borsa d'agents interins. A partir del dimecres
11 novembre 2019
Vestidors camp de futbol
A la Junta de Govern del passat 7 de novembre es va acordar la contractació del servei de redacció d'un projecte d’obres de millora de l
11 novembre 2019
idaeangles
La Junta de Govern en sessió ordinària de data 3 d’octubre de 2019, va aprovar inicialment la fase 2 del Projecte executiu de millora de
11 novembre 2019
El Ple en sessió extraordinària de 22 d'octubre de 2019 ha adoptat el següent acord aprovar inicialment el Pla director del Clavegueram d
30 juny 2019
Portal Som.Anglès.Cat
Sabies que disposem d'un portal de Govern Obert innovador que es basa en la Transparència, Participació i Col·laboració? On? A l'adre