+
21 desembre 2015
Aprovació definitiva admesos i exclosos i composició tribunal del procediment selectiu d’una plaça temporal d’oficial  de pr
18 desembre 2015
Anunci de la puntuació total dels aspirants del procés selectiu d’una plaça de tècnic/a en biblioteconomia i documentació en règ
11 desembre 2015
Aprovació definitiva admesos i exclosos i data de la prova del procés selectiu d’una plaça de tècnic/a en biblioteconomia i docume
Des del 4 desembre 2015 fins al 19 desembre 2015
images
Des de la regidoria de Benestar Social i Sanitat s’ha elaborat un programa amb el recull de les diferents activitats que a partir de l
1 gener 2016
Amb l’entrada en vigor de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, els e
19 desembre 2015
crespon-negro
L’Ajuntament d’Anglès s’afegeix a les mostres de tristesa per la mort d’en Jordi Pagès, professor carismàtic de l
11 desembre 2015
Modificació de la composició del tribunal i anunci de la data de realització de les proves del procés selectiu d’una plaça tempor
7 desembre 2015
Admesos i exclosos i composició tribunal del procediment selectiu d’una plaça temporal d’oficial de primera de paleta (C2) en règim d