Notícies
Xarxa
+
22 març 2019
En data 21 de març de 2019, la Junta de Govern Local en sessió ordinaria, va aprovar el llistat d'admesos i exclosos definitu refernt a la
11 març 2019
Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, OSIC L'Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural, ha concedit a l'Ajuntament d'Angl
11 març 2019
Aprovació de la data per la realització de les proves que componen el procés selectiu de tècnic d'administració general i esmena d'erro
11 març 2019
Aprovació de la data per la realització de les proves que componen el procés selectiu de tècnic de gestió. Més informació
1 març 2019
S'ha publicat el llistat d'admesos i exclosos provisional de borsa de tècnic d'administració general. Més informació
22 març 2019
En data 21 de març de 2019, la Junta de Govern Local en sessió ordinaria, va aprovar el llistat d'admesos i exclosos definitu refernt al p
11 març 2019
Aprovació de la data per la realització de les proves que componen el procés selectiu per la creació d'una borsa d'auxilar administratiu
1 març 2019
S'ha publicat el llistat d'admesos i exclosos provisional de la borsa d'auxiliars administratius. Més informació
1 març 2019
S'ha publicat el llistat provisional d'admesos i exclosos provisional de la borsa de tècnic de gestió d'administració general. Més infor