Notícies
Xarxa
+
24 juliol 2020
La Junta de Govern Local en sessió ordinària de data 2 de juliol de 2020 va acordar la convocatòria per a la realització de les proves m
10 juliol 2020
A dia 10 de juliol de 2020 s'ha publicat al BOP i un extracte al DOGC, de les bases del procés selectiu per la secció d'un/a tècnic/a de
29 juny 2020
El Ple de l'Ajuntament, en sessió extraordinària celebrada el dia 16 de juny de 2020, va aprovar inicialment les Bases reguladores d'ajuts
15 juny 2020
A data 15 de juny de 2020 l'alcaldessa presidenta, mitjançant Decret d'alcaldia va resoldre la modificació de la data per la realització
15 juliol 2020
AJUTS ALS COMERÇOS LOCALS DEL MUNICIPI D'ANGLÈS
En data 15 de juliol ha sortit publicada a la Base de Dades Nacional de Subvencions i al BOP la convocatòria d'ajuts als establiments d'Ang
1 juliol 2020
Inici Obres Plaça Palillos
Data d'inici de les obres de la Plaça dels "Palillos":  6 de juliol de 2020 Aparcament: A partir del diumenge 5 de juliol al vespre no
18 juny 2020
Revetlla de Sant Joan 2020
Consulta el BAN signat digitalment aquí ⇒BAN SANT JOAN 2020 Només es permetrà l’ús de petards les nits de revetlla de Sant Jo
13 juny 2020
novetats-desconfinament-fase3
Amb l'inici de la fase 3 de desescalada el proper dilluns 15 de juny de tota la regió sanitària de Girona (que inclou Anglès) es flex
5 juny 2020
El Ple de l’Ajuntament, en sessió ordinària celebrada el dia  26 de maig de 2020, va aprovar inicialment les Bases reguladores per a la