Notícies
Xarxa
+
14 gener 2020
La Direcció General de Joventut ha concedit a l'Ajuntament d'Anglès una subvenció d'import 3.400,00€ pels projectes i activitats relaci
16 desembre 2019
Aprovació definitiva el projecte d'ús i obres provisionals per adequar com aparcament ús públic la zona compresa entre els carrers Pius
3 desembre 2019
Oposicions policia
L'ajuntament d'Anglès vol proveir 2 places d'agents de policia funcionaris i constituir una borsa d'agents interins. A partir del dimecres
11 novembre 2019
millores paviment Pla de Barris
La setmana passada van començar les obres de millora del paviment de la plaça Santa Magdalena. Tot seguit s'arreglarà el paviment de les
11 novembre 2019
pou_descobert
En data 30 d'octubre de 2019 l'ajuntament va dictar diverses ordres d’execució d’obres de conservació i manteniment de la seguretat, p
30 desembre 2019
protocol vespa asiàtica
L'Ajuntament d'Anglès va elaborar en data 17/10/2019 un protocol d'actuació contra la vespa asiàtica (Vespa velutina) basat en el model p
Des del 4 desembre 2019 fins al 24 desembre 2019
L’ajuntament d’Anglès vol cobrir possibles vacants i altres necessitats temporals de personal que es puguin presentar en la categoria d
11 novembre 2019
El Ple en sessió extraordinària de 22 d'octubre de 2019 ha adoptat el següent acord aprovar inicialment el Pla director del Clavegueram d
11 novembre 2019
Vestidors camp de futbol
A la Junta de Govern del passat 7 de novembre es va acordar la contractació del servei de redacció d'un projecte d’obres de millora de l
11 novembre 2019
idaeangles
La Junta de Govern en sessió ordinària de data 3 d’octubre de 2019, va aprovar inicialment la fase 2 del Projecte executiu de millora de