Notícies
Xarxa
+
5 setembre 2019
carta_serveis_1
La Carta de Serveis és un document que recull tots els serveis que l’Ajuntament presta a la ciutadania en els diferents àmbits d’actua
5 setembre 2019
El conseller Calvet visita la rehabilitació de la Colònia Burés d’Anglès
Els treballs han tingut un cost de més de 500.000 euros, aportats per la Generalitat de Catalunya, el Ministeri de Foment, l’Ajunta
9 agost 2019
La Junta de Govern Local en sessió ordinària de 8 d'agost de 2019 va aprovar per unanimitat, el llistat d'admesos i exclosos provisional d
8 agost 2019
La Junta de Govern Local en sesió ordinària de 25 de juliol de 2019 va acordar la modificació de les bases del procés selectiu per la pr
6 agost 2019
La Junta de Govern local de 25 de juliol de 2019  va aprovar inicialment el "Projecte d'obertura i manteniment de franges perimetrals de pr
5 setembre 2019
En data 4 de setembre de 2019, l'alcaldessa presidenta va dictar el Decret número 850 pel qual s'aprova el llistat d'admesos i exclosos def
26 agost 2019
L'Alcaldessa en data 14 d'agost de 2019 i mitjançant Decret d'Alcaldia núm. 791 va aprovar inicialment el “Projecte tècnic executiu d'i
9 agost 2019
La Junta de Govern local de 8 d'agost de 2019 en sessió ordinària, va aprovar per unanimitat la borsa de peó de la brigada municipal.
6 agost 2019
DIPSALUT, organisme de Salut Pública de la Diputació de Girona DIPSALUT ha concedit a l’Ajuntament d’Anglès les següents subvenci
29 juliol 2019
Per resolució d'alcaldia número 731 de data 29 de juliol de 2019 s'ha aprovat el llistat provisional d'aspirants admesos i exclosos del p