L’opinió de l’oposició

Aquestes són les opinions de l’oposició publicades trimestralment al butlletí municipal i al web:

Desembre 2018

Agost 2018

Abril 2018

Desembre 2017

Abril 2017

Desembre 2016

Octubre 2016

Juny 2016

Març 2016

Desembre 2015