Notes de Premsa

Nota de premsa sobre la biblioteca: comunicat_biblioteca

Nota de premsa sobre Pla de Barris: comunicat_pla_de_barris