Contractes majors i menors

En la documentació adjunta es pot consultar la relació de proveïdors i adjudicataris de l’ajuntament d’Anglès, juntament amb la seva facturació anual.

2018

La periodicitat d’actualització de la informació és trimestral. Propera publicació: 30 de març / 15 d’abril 2018.

2017

2017_contractes_menors_import_reduit

2017_contractes_menors

2017_contractes_majors