Modificacions de contractes

No hi han hagut modificacions de contractes durant el 2017.