Subvencions atorgades

2019

Subvencions a la rehabilitació de façanes al Barri Antic BCIN:

Convocatòria 2019

Data concessió
Beneficiari
Import concedit
15-04-2019
CRISTINA FELIU QUINTANA
3.000,00€

 

Subvencions a entitats

. Edicte d’aprovació definitiva de les bases específiques reguladores de la concessió de subvencions municipals per a l’any 2019

. Convocatòria de les subvencions municipals per a l’any 2019

. Model sol·licitud 2019

 

2018

Subvencions a entitats

Subvencions a la rehabilitació de façanes al Barri Antic BCIN: https://ssl4.ddgi.cat/bopV1/pdf/2018/13/2018130401.pdf

Data concessió Beneficiari Import concedit
27-02-2018 JOSEP MODROVEJO XIFRA 312,50€
17-05-2018 JOAN VALÈNCIA PALOM 756,00€
17-05-2018 LLUÍS I JOSEP Mª FELIU MARTÍ CB 1.165,73€

 

2017

Subvencions a la rehabilitació de façanes al Barri Antic BCIN: https://ssl4.ddgi.cat/bopV1/pdf/2017/48/20174801894.pdf

Data concessió Beneficiari Import concedit
07-08-2017 CDAD PROP C/ COMERÇ NUM. 4 D’ANGLES 1209.60 €
07-08-2017 CRISTINA FELIU QUINTANA 757.06 €
20-12-2017 ALBERT ABELLO VILARDEBO 1324.35 €

 

Subvencions a entitats 2017: Convocatòria i Bases

NIF del beneficiari Beneficiari Descripció Àmbit Import
concedit
Import
pagat
J17941600 Grup de Recuperació de Sant Amanç Material per l’Aplec Interès públic i cultural

1500,00

1500,00

G17296534 Grup de Teatre Bambolina Material, obra de teatre “Audiència I-Real” Foment de la cultura

1500,00

1500,00

G17824954 Agermanament Anglès Vaux Trobada anual a Vaux-sur-mer, desplaçament Foment de la cultura

1500,00

1500,00

G17601733 Agrupació de Voluntaris d’Anglès Classes d’alfabetització de la llengua catalana, material i assegurança Foment de la cultura i ensenyament 985,00 985,00
G17933037 Escola de Futbol Ter Brugent Renovació vestuari, obsequi als participants, material esportiu, desplaçament intercanvi a Limarge Foment de l’esport de base

1500,00

1500,00

G17450891 Colla de Geganters i Grallers d’Anglès Renovació vestuari i material Foment de la cultura i les tradicions

1500,00

1500,00

G17796368 Club Patí Anglès Material, publicitat, obsequi als participants Promoció de l’esport de base 1500,00 1500,00
G08931974 AEIG Sant Miquel Festa del Pas, material, obsequi als participants, publicitat Interès públic 1000,00 933,14
G17117516 Agrupació Sardanista i Cultural Floricel Aplec de la Sardana, sardanes els divendres del mes de juliol Foment de la cultura

1500,00

1500,00

G17271578 Societat de pescadors SPEAC Concurs de pesca infantil, material, obsequi als participants Promoció de l’esport de base 1262,18 1262,18
G17967167 Club Bàsquet Anglès activitat de bàsquet, quota arbitres, material, obsequi participants Promoció de l’esport de base

1500,00

1500,00

G17268392 Club Esportiu Anglès Futbol base, quota arbitres, material esportiu Promoció de l’esport de base

1500,00

1500,00

G17269689 Club Petanca Anglès Campionat de petanca, Gales 2017, material, obsequi als participants Activitat d’interès públic

1500,00

1266,69

 

2016

Subvencions a entitats https://ssl4.ddgi.cat/bopV1/pdf/2016/147/201614706564.pdf

NIF del beneficiari Beneficiari Descripció Àmbit Import
concedit
Import
pagat
J17941600 Grup de Recuperació de Sant Amanç Arranjament plaça pública de Sant Amanç Interès públic i cultural

1500.00

1500.0

G17296534 Grup de Teatre Bambolina Obres de teatre Foment de la cultura

1000.0

1000.0

G17824954 Agermanament Anglès Vaux Trobada, Agermanament entre pobles europeus Foment de la cultura

1500.0

1500.0

G17601733 Agrupació de Voluntaris d’Anglès Material i assegurances per les classes gratuïtes de català Foment de la cultura i ensenyament

850.49

850.49

G17933037 Escola de Futbol Ter Brugent Futbol base, material, desplaçaments i intercanvis internacionals Foment de l’esport de base

1500.0

1500.0

G17450891 Colla de Geganters i Grallers d’Anglès Trobades geganteres i actes festius Foment de la cultura i les tradicions

1500.0

1500.0

G17796368 Club Patí Anglès Festival de patinatge Promoció de l’esport de base

1441.41

1441.41

G17471988 Amics de Santa Bàrbara Manteniment de l’ermita i de l’entorn de Santa Bàrbara Interès públic i cultural

1500.0

1500.0

G17117516 Agrupació Sardanista i Cultural Floricel Aplec de la Sardana i actuacions culturals de forment de les tradicions Foment de la cultura

1500.0

1500.0

G17281510 Societat de Caçadors d’Anglès i Comarca Repoblació d’espècies i neteja i arranjament de carreteres Consum responsable i Activitat d’interès públic

1500.0

1500.0

G17271578 Societat de pescadors SPEAC Concursos infantils de pesca Promoció de l’esport de base

1186.0

1186.0

G17967167 Club Bàsquet Anglès Bàsquet base Promoció de l’esport de base

1500.0

1500.0

G17268392 Club Esportiu Anglès Futbol base Promoció de l’esport de base

1500.0

1500.0

G17485509 Club Waterpolo Anglès Waterpolo base Promoció de l’esport de base

1500.0

1500.0