Compte general

Pots trobar tota la informació a aquest apartat:

Informació dels comptes generals tramitats

Pots accedir a la Informació dels comptes generals tramitats en el següent enllaç