Cost campanyes institucionals

El cost de les campanyes institucionals de l’ajuntament ha estat de:

Any 2021

  • Encara no hi han despeses

Any 2020

  • Butlletí d’Informació Municipal ((2500 exemplars trimestrals, en format paper, inclou maquetació, impressió i repartiment) – Import total:  6.524,55 €

Any 2019

  • Butlletí d’Informació Municipal (2500 exemplars trimestrals, en format paper, inclou maquetació, impressió i repartiment) – Import total:  7134,95€)
  • Revista Turisme Catalunya (Reportatge sobre atractius turístics d’Anglès) – Import total 508,20 €

Any 2018

  • Butlletí d’Informació Municipal (2500 exemplars trimestrals, en format paper, inclou maquetació, impressió i repartiment) – Import total:  7000 €)
  • La Selva TV (7 Video-reportatges sobre actuacions municipals i difusió a les Xarxes Socials) – Import total: 2000 €

Any 2017

  • Butlletí d’Informació Municipal (2500 exemplars trimestrals, en format paper, inclou maquetació, impressió i repartiment) – Import total:  7000 €)
  • La Selva TV (7 Video-reportatges sobre actuacions municipals i difusió a les Xarxes Socials) – Import total: 2000 €