Estabilitat pressupostària

En aquest apartat es publica l’informe trimestral d’Intervenció sobre el seguiment del pla d’ajust, el qual inclou la valoració del compliment dels objectius d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera.

2018

L’informe sobre el 1er trimestre es publicarà a l’abril.

2017

⇒ 2017 Trim. 4 informe intervencio pla ajust

⇒ 2017 Trim. 3 informe intervencio pla ajust

⇒ 2017 Trim. 2 informe intervencio pla ajust

⇒ 2017 Trim. 1 informe intervenció pla ajust