Modificacions de pressupost

2018

13/02/2018 – Modificació 01/2018 per incorporació de romanents ordinaris, Document: 01-2018 decret alcaldia

22/02/2018 – Modificació 02/2018 per suplement de crèdit, Document: 02-2018 memoria alcaldia

19/03/2018 – Modificació 03/2018 per incorporació de romanent ordinari, Document: 3_2018 decret alcaldia

16/03/2018 – Modificació 04/2018 per incorporació de romanents, Document: 4-2018 decret alcaldia

16/03/2018 – Modificació 05/2018 per incorporació de romanents amb finançament afectat, Document: 05-2018 decret alcaldia

23/03/2018 – Modificació 06/2018 per incorporació de romanents, Document: 6-2018 decret alcaldia

04/04/2018 – Modificació 07/2018 per incorporació de romanent ordinari, Document: 07-2018 decret alcaldia

05/04/2018 – Modificació 08/2018 per suplement de crèdit, Document: 08-2018 memoria alcaldia

08/05/2018 – Modificació 09/2018 per transferències del pressupost 2017, Document: 09-2018 decret alcladia

2017

07/03/2017 – Modificació 01/2017 per incorporació de romanents ordinaris, Document: 01-2017- decret alcaldia

21/03-2017 – Modificació 02/2017 per incorporació de romanent amb finançament afectat i operacions de capital finançades amb romanent líquid de tresoreria, Document: 02-2017- decret alcaldia

27/03/2017 – Modificació 03/2017 per suplement de crèdit, Document: 03-2017 modificació crèdit

27/03/2017 – Modificació 04/2017 per suplement de crèdit, Document: 04-2017 modificació crèdit

10/05/2017 – Modificació 05/2017 per generació de crèdits i transferències, Document: 05-2017- decret alcaldia

25/05/2017 – Modificació 06/2017 per crèdit extraordinari, Document: 06-2017 modificació crèdit

25/05/2017 – Modificació 07/2017 per suplement de crèdit, Document: 07-2017 memòria Alcaldia

25/05/2017 – Modificació 08/2017 per crèdit extraordinari, Document: 08-2017 – memòria Alcaldia

15/06/2017 – Modificació 09/2017 per generació de crèdit, Document: 09-2017- decret modificacio

20/06/2017 – Modificació 10/2017 per generació de crèdit, Document: 10-2017 modificació crèdit

21/06/2017 – Modificació 11/2017 per crèdit extraordinari, Document: 11-2017 memòria alcaldia

12/07/2017 – Modificació 12/2017 per suplement de crèdit, Document: 12-2017 decret alcaldia

20/07/2017 – Modificació 13/2017 per generació de crèdit, Document: 13-2017 decret alcaldia

20/07/2017 – Modificació 12/2017 per suplement de crèdit, Document: 14-2017 Acord de Ple

25/07/2017 – Modificació 15/2017 per crèdit extraordinari, Document: 15-2017 Memòria Alcadia

03/08/2017 – Modificació 16/2017 per majors ingressos, Document  16-2017 Decret Alcaldia

14/09/2017 – Modificació 18/2017 per majors ingressos, Document: 18-2017 Informe intervencio

19/10/2017 – Modificació 19/2017 per majors ingressos, Document: 19-2017 decret alcaldia

14/11/2017 – Modificació 20/2017 per transferències de crèdit, Document: 20-2017 modificacio credit

14/11/2017 – Modificació 21/2017 per majors ingressos, Document: 21-2017 decret generacio credits

14/11/2017 – Modificació 22/2017 per majors ingressos, Document: 22-2017 decret generacio credits

23/11/2017 – Modificació 24/2017 per majors ingressos, Document: 24-2017 decret modificacio

29/12/2017 – Modificació 26/2017 per majors ingressos, Document: 26-2017 modificació crèdit

29/12/2017 – Modificació 27/2017 per majors ingressos, Document: 27-2017 decret alcaldia

29/12/2017 – Modificació 28/2017 per majors ingressos, Document: 28-2017 decret alcaldia