Informació general i de contacte

Ajuntament

AJUNTAMENT D’ANGLÈS

 

Adreça: Carrer d’Avall, 31

Codi Postal: 17160

Comarca: La Selva

Telèfon: 972 42 00 58

Fax: 972 42 07 07

Adreça electrònica: info@angles.cat

Horari d’atenció al públic: De dilluns a divendres de 9 a 14 hores

 

Àrees, responsables i dades de contacte

 

 • Secretaria i registre civil

Càrrec electe responsable: Àstrid Desset (Alcaldessa) | adesset@angles.cat

Cap d’àrea tècnic: Sandra Pinos (Secretària) | secretaria@angles.cat

Sots-cap: Eugènia Iglesias (Secretària accidental) | eiglesias@angles.cat

Registre d’entrada: Dolors Pelach | dpelach@angles.cat

Registre Civil: Sandra Vila | sandra@angles.cat

Subvencions: Sandra Vila | sandra@angles.cat

Padró d’habitants: Miquel Tolosa | mtolosa@angles.cat

Recursos Humans, Responsabilitat patrimonial i suport secretaria: Cristina Comas | ccomas@angles.cat

Contractació i Suport secretaria: Nerea Rosa Aparicio | naparicio@angles.cat

Cessió d’espais: Anna Parpal | anna@angles.cat

Suport secretaria, Actes, Gestió cementiri, Agenda Alcaldia: Maria José Silva | mariajose@angles.cat

 

 • Patrimoni, Intervenció i tresoreria: 

Càrrec electe responsable: David Bohigas (Regidor d’hisenda i patrimoni) | dbohigas@angles.cat

Cap d’àrea tècnic: Leonor Martínez Lacambra (Interventora) | lmartinez@angles.cat

Tresoreria: Montse Costa (tresorera)  |  montse@angles.cat

Comptabilitat: Dolors Juventenc (comptabilitat) |  dolors@angles.cat

Suport Intervenció i Tresoreria: Nerea Rosa Aparicio |  naparicio@angles.cat

 

 • Urbanisme i serveis tècnics

Càrrec electe responsable: Toni Franco (Regidor d’urbanisme i obres i serveis) | tfranco@angles.cat

Cap d’àrea tècnic: Eugènia Iglesias (TAG) | eiglesias@angles.cat

Arquitecte: Joaquim Ginesta |  quim@angles.cat

Aparelladora: Clara Simon  | clara@angles.cat

Enginyeria i activitats: Xevi Serra | activitats@angles.cat

Administrativa d’urbanisme: Maria Xifra | maria@angles.cat

 

 • Joventut 

Càrrec electe responsable: Jordi Pibernat (Regidor de Joventut, Esports, Comunicació i difusió) | jpibernat@angles.cat

Cap d’àrea tècnic: Sandra Pinos (Secretària) | secretaria@angles.cat

Tanit Baldiz (tècnica de joventut del Consell Comarcal) | tbaldiz@selva.cat

 

 • Administració electrònica, transparència i noves tecnologies

Càrrec electe responsable: Àstrid Desset (Alcaldessa) | adesset@angles.cat

Cap d’àrea tècnic: Sandra Pinos (Secretària) | secretaria@angles.cat

Informàtica: Laura Garcia Mas | lgarcia@angles.cat

 

 • Arxiu històric i Cultura

Càrrec electe responsable: Josep Casadellà (Regidor de Cultura, Medi Ambient i Policia) | jcasadella@angles.cat

Cap d’àrea tècnic: Sandra Pinos (Secretària) | secretaria@angles.cat

Gestió cultural, Documentació i arxiu: Emili Rams | arxiuhistoric@angles.cat

Gestió administrativa de fires i festes: Anna Parpal | anna@angles.cat

 

 • Turisme i Promoció econòmica

Càrrec electe responsable: Neus Moragas (Regidora de turisme i Promoció econòmica) | nmoragas@angles.cat

Gestió fires, turisme i promoció econòmica: Cristina Comas  | ccomas@angles.cat

Gestió fires, turisme i promoció econòmica: Anna Parpal | anna@angles.cat

 

 • Serveis socials (Servei prestat en conveni amb el Consell Comarcal)

Càrrec electe responsable: Marta Triadó (Regidora de Benestar Social, Sanitat i Salut) | jcasadella@angles.cat

Cap d’àrea tècnic: Sandra Pinos (Secretària) | secretaria@angles.cat

Treballadora Social: Rosario Pérez | rperez@selva.cat

Assistent Social: Judith Pagespetit | jpagespetit@selva.cat

 

 • Esports/ Piscina/ Pavelló municipal

Càrrec electe responsable: Jordi Pibernat (Regidor de Joventut, Esports, Comunicació i difusió) | jpibernat@angles.cat

Cap d’àrea tècnic: Alba Pisserra (Coordinadora piscina) | apisserra@angles.cat

bústia genèrica: piscina@angles.cat

 

 • Biblioteca

Càrrec electe responsable: Josep Casadellà (Regidor de Cultura, Medi Ambient i Policia) | jcasadella@angles.cat

Cap d’àrea: Geòrgia Linares (Directora) glinares@angles.cat

Auxiliar de biblioteca: Maribel Herrera

Auxiliar de biblioteca: Conxi Quintana

bústia genèrica: biblioteca@angles.cat

 

 • Policia local

Càrrec electe responsable: Per delegació d’Alcaldia, Josep Casadellà (Regidor de Cultura, Medi Ambient i Policia) | jcasadella@angles.cat

Cap d’àrea: Joan Antoni Bohorquez (Sergent i Cap de policia) cappl@angles.cat

bústia genèrica: policia@angles.cat