Organigrama de l’ens

 

Àrees, responsables i dades de contacte

 

 • Secretaria i registre civil

Càrrec electe responsable: Àstrid Desset (Alcaldessa) | adesset@angles.cat

Cap d’àrea tècnic: Sandra Pinos (Secretària) | secretaria@angles.cat

Registre d’entrada: Dolors Pelach | dpelach@angles.cat

Registre Civil: Sandra Vila | sandra@angles.cat

Subvencions: Sandra Vila | sandra@angles.cat

Padró d’habitants: Miquel Tolosa | mtolosa@angles.cat

Recursos Humans, Responsabilitat patrimonial i suport secretaria: Cristina Comas | ccomas@angles.cat

Contractació i Suport secretaria: Gerard Jou | gjou@angles.cat

Cessió d’espais: Anna Parpal | anna@angles.cat

Suport secretaria, Actes, Gestió cementiri, Agenda Alcaldia: Maria José Silva | mariajose@angles.cat

 

 • Patrimoni, Intervenció i tresoreria: 

Càrrec electe responsable: David Bohigas (Regidor d’hisenda i patrimoni) | dbohigas@angles.cat

Cap d’àrea tècnic: Leonor Martínez Lacambra (Interventora) | lmartinez@angles.cat

Tresoreria: Montse Costa (tresorera)  |  montse@angles.cat

Tècnica Intervenció i Control intern:Nerea Rosa Aparicio | naparicio@angles.cat

Comptabilitat: Dolors Juventench (comptabilitat) |  dolors@angles.cat

 

 • Urbanisme i serveis tècnics

Càrrec electe responsable: Albert Roura (Regidor d’urbanisme i obres i serveis) | aroura@angles.cat

Cap d’àrea tècnic: Eugènia Iglesias (TAG) | eiglesias@angles.cat

Arquitecte: Joaquim Ginesta |  quim@angles.cat

Aparelladora: Clara Simon  | clara@angles.cat

Enginyeria i activitats: Xevi Serra | activitats@angles.cat

Administrativa d’urbanisme: Maria Xifra | maria@angles.cat

Administrativa d’urbanisme: Laura Planella | lplanella@angles.cat

 

 • Joventut 

Càrrec electe responsable: Jordi Pibernat (Regidor de Joventut, Esports, Comunicació i difusió) | jpibernat@angles.cat

Cap d’àrea tècnic: Sandra Pinos (Secretària) | secretaria@angles.cat

Tanit Baldiz (tècnica de joventut del Consell Comarcal) | tbaldiz@selva.cat

 

 • Administració electrònica i Govern Obert

Càrrec electe responsable: Àstrid Desset (Alcaldessa) | adesset@angles.cat

Cap d’àrea tècnic: Sandra Pinos (Secretària) | secretaria@angles.cat

Informàtica: Laura Garcia | lgarcia@angles.cat

 

 • Arxiu històric i Cultura

Càrrec electe responsable: Esteve Trias (Regidor de Cultura, Medi Ambient i Policia) | etrias@angles.cat

Cap d’àrea tècnic: Sandra Pinos (Secretària) | secretaria@angles.cat

Gestió cultural, Documentació i arxiu: Emili Rams | arxiuhistoric@angles.cat

Gestió administrativa de fires i festes: Anna Parpal | anna@angles.cat

 

 • Turisme i Promoció econòmica

Càrrec electe responsable: Albert Roura (Regidor de turisme i Promoció econòmica) | aroura@angles.cat

Fires:

Càrrec electe responsable: Neus Ros (Regidora d’activitats esportives i esdeveniments de caràcter firal) | nros@angles.cat

Gestió fires: Cristina Comas  | ccomas@angles.cat

Gestió fires: Anna Parpal | anna@angles.cat

 

 • Serveis socials (Servei prestat en conveni amb el Consell Comarcal)

Càrrec electe responsable: Neus Moragas (Regidora de Benestar Social, Sanitat i Salut) | nmoragas@angles.cat

Cap d’àrea tècnic: Sandra Pinos (Secretària) | secretaria@angles.cat

Treballadora Social: Isabel burjalance | iburjalance@selva.cat

Assistent Social: Judith Pagespetit | jpagespetit@selva.cat

 

 • Esports/ Piscina/ Pavelló municipal

Càrrec electe responsable: Jordi Pibernat (Regidor d’instal·lacions esportives Joventut, Comunicació) | jpibernat@angles.cat

bústia genèrica: piscina@angles.cat

 

 • Biblioteca

Càrrec electe responsable: Esteve Trias (Regidor de Cultura, Medi Ambient i Policia) | etrias@angles.cat

Cap d’àrea: Geòrgia Linares (Directora) glinares@angles.cat

Auxiliar de biblioteca: Maribel Herrera

Auxiliar de biblioteca: Conxi Quintana

bústia genèrica: biblioteca@angles.cat

 

 • Policia local

Càrrec electe responsable: Àstrid Desset (Alcaldessa) | adesset@angles.cat

Cap d’àrea: Joan Antoni Bohorquez (Sergent i Cap de policia) cappl@angles.cat

bústia genèrica: policia@angles.cat

 • Obres i Serveis

Càrrec electe responsable: Jordi Blanquez (Regidor d’obres i serveis) | jblanquez@angles.cat

Cap d’àrea tècnic paleteria: Clara Simon (Aparelladora) | clara@angles.cat

Cap d’àrea tècnic electricitat: Xavier Serra (Enginyer) | xserra@angles.cat

bústia genèrica: info@angles.cat