Ordenances Fiscals

ORDENANCES FISCALS PER A l’ANY 2019 (text complet, publicat el 04/10/2018)

TEXT DESGLOSSAT OF 2019:

ORDENANCES FISCALS REGULADORES D’IMPOSTOS

ORDENANCES FISCALS REGULADORES DE TAXES

ORDENANCES GENERALS REGULADORES DELS PREUS PÚBLICS

ORDENANCES GENERALS REGULADORES DE CONTRIBUCIONS ESPECIALS

ANNEX A LES ORDENANCES FISCALS

 

 

ORDENANCES FISCALS 2018

TEXT DESGLOSSAT OF 2018:

ORDENANÇA FISCAL GENERAL

 

ORDENANCES FISCALS REGULADORES D’IMPOSTOS

ORDENANCES FISCALS REGULADORES DE TAXES

ORDENANCES GENERALS REGULADORES DELS PREUS PÚBLICS

ORDENANCES GENERALS REGULADORES DE CONTRIBUCIONS ESPECIALS

ANNEX A LES ORDENANCES FISCALS