Ordenances Fiscals

2021

Edicte d’aprovació definitiva de la modificació de les ordenances fiscals per a l’exercici 2021 (aprovat definitivament en el Ple de 28 de desembre de 2020)

El text refòs que conté les modificacions anteriors i el text desglossat per tipologia d’ordenances es publicaran un cop elaborats per part del departament d’Economia i Hisenda.

2020

ORDENANCES FISCALS PER A l’ANY 2020 (text complet, publicat el 27/12/2019)

TEXT DESGLOSSAT OF 2020:

Mateixes ordenances del 2019 només amb modificació a la nº 2, 12, 14, 27 i 20. La ordenança 5, mateixa que el 2017.

ORDENANCES FISCALS REGULADORES D’IMPOSTOS

ORDENANCES FISCALS REGULADORES DE TAXES

ORDENANCES GENERALS REGULADORES DELS PREUS PÚBLICS

ORDENANCES GENERALS REGULADORES DE CONTRIBUCIONS ESPECIALS

ANNEX A LES ORDENANCES FISCALS

2019

ORDENANCES FISCALS PER A l’ANY 2019 (text complet, publicat el 04/10/2018)

TEXT DESGLOSSAT OF 2019:

ORDENANCES FISCALS REGULADORES D’IMPOSTOS

ORDENANCES FISCALS REGULADORES DE TAXES

ORDENANCES GENERALS REGULADORES DELS PREUS PÚBLICS

ORDENANCES GENERALS REGULADORES DE CONTRIBUCIONS ESPECIALS

ANNEX A LES ORDENANCES FISCALS

2018

ORDENANCES FISCALS 2018

TEXT DESGLOSSAT OF 2018:

ORDENANÇA FISCAL GENERAL

ORDENANCES FISCALS REGULADORES D’IMPOSTOS

ORDENANCES FISCALS REGULADORES DE TAXES

ORDENANCES GENERALS REGULADORES DELS PREUS PÚBLICS

ORDENANCES GENERALS REGULADORES DE CONTRIBUCIONS ESPECIALS

ANNEX A LES ORDENANCES FISCALS