Ordenances Fiscals

TEXT SENCER: ORDENANCES 2018

————————————-

TEXT DESGLOSSAT:

ORDENANÇA FISCAL GENERAL

 

ORDENANCES FISCALS REGULADORES D’IMPOSTOS

ORDENANCES FISCALS REGULADORES DE TAXES

ORDENANCES GENERALS REGULADORES DELS PREUS PÚBLICS

ORDENANCES GENERALS REGULADORES DE CONTRIBUCIONS ESPECIALS

ANNEX A LES ORDENANCES FISCALS