Pla d’igualtat

El Ple d’aquest Ajuntament, en sessió ordinària del 30 de gener de 2018 va aprovar per unanimitat el Pla d’Igualtat.

⇒ PLA D’IGUALTAT D’ANGLÈS 

⇒ Certificat de l’acord Ple