Antoni Franco Caballé

Lloc de naixement: Girona

Data de naixement: 17-01-1965

Càrrec: Regidor

Àrees: Obres i serveis i Urbanisme.

Partit polític: PDeCAT

Portaveu: No

Membre de Junta de Govern:

Membre de Comissions Informatives: No

Correu electrònic: tfranco@angles.cat

Xarxes socials: https://www.facebook.com/toni.francocaballe/

Biografia/Perfil

Nascut a Girona i resident a Anglès des de l’any 1992. Casat i pare de dos fills. Vinculat al teixit associatiu local des del 2009, concretament al Club Bàsquet Anglès, del qual sóc president des del 2012.

Currículum/Trajectòria professional

Mecànic de professió durant més de 25 anys, dirigint una empresa dedicada al sector de l’automòvil i complements.

Tipus Càrrec: electe

Retribució anual bruta:

Dietes anuals (màxim): —

Indemnitzacions anuals: (màxim) 8640 €

Activitats i béns: Bens Toni.pdf

Indemnització prevista en deixar el càrrec: 0