Àstrid Desset Desset

Lloc de naixement: Buenos Aires, Argentina

Data de naixement: 21-08-1971

Càrrec: Alcaldessa

Àrea: Alcaldia, Governació i Relacions Institucionals, Personal, Noves Tecnologies i Transparència.

Partit polític: PDeCAT

Portaveu: No

Membre de Junta de Govern:

Membre de Comissions Informatives:

Correu electrònic: adesset@angles.cat

Xarxes socials: Twitter: @AstridDesset, Linkedin: https://www.linkedin.com/in/adesset

Blog personal i articles d’opinió: https://astriddesset.wordpress.com

Agenda Institucional

Biografia/Perfil:

Nascuda a Buenos Aires l’any 1971, va emigrar a Catalunya l’any 1987. Va finalitzar el Batxillerat i el COU a l’Institut Ramon Muntaner de Figueres. Va finalitzar l’Enginyeria Tècnica en Informàtica de Gestió a la UOC l’any 2006 i el Grau Universitari en Enginyeria Informàtica també a la UOC l’any 2011.

Currículum/Trajectòria professional:

Treballant en el món de la tecnologia, el desenvolupament de programari i la enginyeria informàtica des del 1998. Aprofundeix en l’àmbit de l’Administració Electrònica a partir del 2006 amb diferents cursets especialitzats. Actualment treballa com a Tècnica de l’Àrea d’Informació per a la Gestió i la Qualitat de Dipsalut, Organisme de Salut Pública de la Diputació de Girona, amb una dedicació del 66% i amb compatibilitat atorgada per càrrec electe. A partir de l’1 de juny de 2016 la dedicació professional passa a ser del 33% (augmentant dedicació a l’Ajuntament al 66%).

Tipus Càrrec: electe

Retribució anual bruta: 20640 €

Dietes anuals (màxim) 1000 €

Indemnitzacions anuals (màxim)

Activitats i béns: Bens Àstrid.pdf