David Bohigas Vilalta

Lloc de naixement: Anglès

Data de naixement: 03-10-1972

Càrrec: Regidor

Àrees: Economia, Hisenda i Patrimoni.

Partit polític: Junts per Anglès.

Portaveu: No

Membre de Junta de Govern: No

Membre de Comissions Informatives: Comissió Informativa del Ple de l’Ajuntament d’Anglès.

Correu electrònic: dbohigas@angles.cat

Xarxes socials: Cap

Biografia/Perfil

Llicenciat en Administració i Direcció d’Empreses i MBA per ESADE.

Currículum/Trajectòria professional

He desenvolupat diferents càrrecs dins l’àmbit financer en diferents Pimes, des de Controller de Gestió fins a Responsable Financer.

Tipus Càrrec: electe

Retribució anual bruta: 6000 € (amb dedicació parcial)

Activitats

Cap d’administració i Apoderat a OSG Serveis Grup SLU, Alcomte Girona SLU i Fontaneria Acosta SLU

Bens

Casa a Anglès i tres places d’aparcament de titularitat 50%, any d’adquisició 2006
Automòbil marca Honda CRV, any d’adquisició 2007
Pis a Santa Coloma de Farners de titularitat 100%, any d’adquisició 2018
Pis a Salt de titularitat 100%, any d’adquisició 2018
Pis a Blanes de titularitat 100%, any d’adquisició 2018