Jordi Pibernat Casas

Lloc de naixementSant Joan les Fonts

Data de naixement: 29-09-1974

Càrrec: Regidor

Àrees: Ensenyament, Joventut, Comunicació i instal·lacions esportives.

Partit polític: Junts per Anglès

Portaveu: No

Membre de Junta de Govern:

Membre de Comissions Informatives: No

Correu electrònic: jpibernat@angles.cat

Xarxes socials: Twitter: @SeamusSparrow

Currículum/Perfil:

Mestre de primària especialista en educació física.

Trajectòria professional:

Funcionari del cos del mestres des de 1998.

Tipus Càrrec: electe

Retribució anual bruta: 9360 € (quantitat màxima percebuda per assistències a òrgans de govern)

Activitats:

Mestre d’educació primària del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya

Bens:

Casa de titularitat 50% any d’adquisició 2005
Vehicle Skoda Yeti, any d’adquisisió 2016
2 Dipòsits bancaris de titularitat 50%