Jordi Pibernat Casas

Lloc de naixement :Sant Joan les Fonts

Data de naixement: 29-09-1974

Càrrec: Regidor

Àrees: Comunicació, Participació Ciutadana, Educació, Formació, Joventut i Esports.

Partit polític: Anglès2015-AM

Portaveu: No

Membre de Junta de Govern:

Membre de Comissions Informatives: No

Correu electrònic: jpibernat@angles.cat

Xarxes socials: Twitter: @SeamusSparrow

Currículum/Perfil:

Mestre de primària especialista en educació física.

Trajectòria professional:

Funcionari del cos del mestres des de 1998.

Tipus Càrre:c electe

Retribució anual bruta: —

Dietes anuals (màxim): —

Indemnitzacions anuals (màxim): 9360 €

Activitats i béns: Declaració_Jordi_Pibernat

Indemnització prevista en deixar el càrrec: 0