Jordi Pibernat Casas

Lloc de naixementSant Joan les Fonts

Data de naixement: 29-09-1974

Càrrec: Regidor

Àrees: Ensenyament, Joventut, Comunicació i instal·lacions esportives.

Partit polític: Junts per Anglès

Portaveu: No

Membre de Junta de Govern:

Membre de Comissions Informatives: No

Correu electrònic: jpibernat@angles.cat

Xarxes socials: Twitter: @SeamusSparrow

Currículum/Perfil:

Mestre de primària especialista en educació física.

Trajectòria professional:

Funcionari del cos del mestres des de 1998.

Tipus Càrrec: electe

Retribució anual bruta: —

Activitats i béns: Declaració_Jordi_Pibernat

Indemnització prevista en deixar el càrrec: 0