Jordi Pibernat Casas

Lloc de naixementSant Joan les Fonts

Data de naixement: 29-09-1974

Càrrec: Regidor

Àrees: Educació, Joventut i Comunicació.

Partit polític: Junts per Anglès

Portaveu: No

Membre de Junta de Govern:

Membre de Comissions Informatives: No

Correu electrònic: jpibernat@angles.cat

Xarxes socials: Twitter: @SeamusSparrow

Currículum/Perfil:

Mestre de primària especialista en educació física.

Trajectòria professional:

Funcionari del cos del mestres des de 1998.

Tipus Càrrec: electe

Retribució anual bruta: 9360 € (quantitat màxima percebuda per assistències a òrgans de govern)
[Consulta el full de càlcul de retribucions mes a mes dels electes de la corporació]

Activitats i Bens: dec_activitats_bens_jpibernat