Marta Triadó Margarit

Lloc de naixement: Anglès

Data de naixement: 07-01-1970

Càrrec: Regidora

Àrea: Benestar Social i Sanitat.

Partit polític: PDeCAT

Portaveu: No

Membre de Junta de Govern: No

Membre de Comissions Informatives: No

Correu electrònic: mtriado@angles.cat

Xarxes socials: Twitter @MartaTriado

Biografia/Perfil:

He viscut sempre a Anglès. Vaig estudiar Psicologia a la UdG. Casada i mare de família. Vinculada a l’associació Vaux sur Mer i membre de la coral Els Cantaires.

Currículum/Trajectòria professional:

Llicenciada en Psicologia. Directora Tècnica d’una residència geriàtrica.

Tipus Càrrec: electe

Retribució anual bruta: —

Dietes anuals (màxim) : —

Indemnitzacions anuals (màxim) 7065 €

Activitats i béns: Bens Marta.pdf

Indemnització prevista en deixar el càrrec: 0