Pere Espinet Coll

Pere Espinet CollLloc de naixement: Cornellà del Terri

Data de naixement: 11/04/1952

Càrrec: Regidor

Àrea: Oposició

Partit polític: Per Anglès Units

Portaveu:

Membre de Junta de Govern: No

Membre de Comissions Informatives:

Correu electrònic: pespinet@angles.cat

Biografia/Currículum:

Professor d’Institut al Departament d’Ensenyament, Generalitat de Catalunya.

Tipus Càrrec: electe

Retribució anual bruta:  948,60 € (retribució per assistències a òrgans col·legiats)

Activitats

Professor d’Institut al Departament d’Ensenyament, Generalitat de Catalunya.

Bens:

solar a Anglès de titularitat 20%, any d’adquisició 1991
pis a Girona de titularitat 50%, any d’adquisició 1991
aparcament Girona de titularitat 50%, any d’adquisició 1991
pis a Anglès de titularitat 20%, any d’adquisició 1991
pis a Anglès de titularitat 50%, any d’adquisició 1982
aparcament a Anglès de titularitat 50%, any d’adquisició 1982
aparcament a Anglès de titularitat 50%, any d’adquisició 1991
baixos a Anglès de titularitat 20%, any d’adquisició 1991
Vehicle Ford Focus de titularitat 100%, any d’adquisició 2009
Dipòsits bancaris: 2 CC de titularitat 50% i Pla de Pensions de titularitat 100%