Sergi Riera Sau

cup_sergiLloc de naixement: Les Planes d’Hostoles

Data de naixement: 04-04-1988

Càrrec: Regidor

Àrea: Cap

Partit polític: Candidatura d’Unitat Popular d’Anglès.

Portaveu: Si

Membre de Junta de Govern No

Membre de Comissions Informatives:

Correu electrònic: sriera@angles.cat

Xarxes socials

Facebook de la CUP Anglès: https://www.facebook.com/CUP-Angl%C3%A8s-205487932972620/?ref=aymt_homepage_panel

Twitter de la CUP Anglès: https://twitter.com/CUPAngles

Facebook personal: https://www.facebook.com/sergi.rierasau

Twitter personal: https://twitter.com/SergiRieraSau

Biografia/Perfil

Llicenciat en matemàtiques.

Currículum/Trajectòria professional

Actualment programador de l’empresa Delsys.

Tipus Càrrec: electe

Retribució anual bruta: —

Dietes anuals (màxim): —

Indemnitzacions anuals (màxim): 540 €

Activitats i béns: Bens Sergi.pdf

Indemnització prevista en deixar el càrrec: 0 €