Grups municipals

Llistat amb dades principals sobre cada grup polític amb representació a l’Ajuntament

El plenari de l’Ajuntament d’Anglès està composat per 13 regidors de quatre partits diferents.

L’equip de govern està format per 4 regidors de CIU i 3 de Anglès 2015 – AM.

L’oposició està formada per 5 regidors de PAU – FIC i 1 de la CUP.

La dotació econòmica per als grups polítics és de 50€/mes per regidor, resultat el següent:

– CIU: 200€/mes.

– Anglès 2015 – AM: 150 €/mes.

– PAU – FIC: 250€/mes.

– CUP: 50€/mes.

Facebook

PDEcat

Anglès 2015

PAU

CUP