Retribucions càrrecs electes

Trobareu les quantitats atribuïdes als grups polítics a l’apartat de Grups Municipals

Consulteu en els enllaços següents el detall d’assistències i retribucions dels càrrecs electes:

 Retribucions càrrecs electes 2019

Retribucions càrrecs electes 2018

Despeses representació 2018

Retribucions carrecs electes 2017

⇒ Despeses de representació 2017

⇒ Retribucions càrrecs electes 2016

⇒ Despeses de representació 2016/2015

⇒ Retribucions càrrecs electes 2015

Quadre resum de retribucions per assistències

Assignació per assistència
€ (bruts)
Juntes Govern (A)
360
Consell de Govern (B)
265
Comissions de Comptes (C)
60
Comissions informatives (D)
30
Plens (E)
60

 

Darrera actualització: 16 de gener 2019