Retribucions càrrecs electes

Trobareu les quantitats atribuïdes als grups polítics a l’apartat de Grups Municipals

 

Assignació per assistència
€ (bruts)
Juntes Govern (A)
360
Consell de Govern (B)
265
Comissions de Comptes (C)
60
Comissions informatives (D)
30
Plens (E)
60

 

Assistències i Retribucions 2018

Nom i Cognoms Mes Concepte Import brut
Àstrid Desset i Desset Gener Sou 1.720,00 €
Febrer Sou 1.720,00 €
Març Sou 1.720,00 €
Abril Sou 1.720,00 €
Maig Sou 1.720,00 €
Juny Sou 1.720,00 €
Juliol Sou 1.720,00 €
Agost Sou 1.720,00 €
Antoni Franco Caballé Gener A+A+A+E 1.140,00 €
Febrer A+A+E 780,00 €
Març A 360,00 €
Abril A+A+E 780,00 €
Maig A+A+E 780,00 €
Juny A+A+A+E 1.140,00 €
Juliol
Agost A+A+A+E 1.140,00 €
David Bohigas Vilalta Gener B+B+B+E 855,00 €
Febrer B+B+E 590,00 €
Març B 265,00 €
Abril B+B+E 590,00 €
Maig B+B+E 590,00 €
Juny B+B+B+E 855,00 €
Juliol
Agost B+B+C+E 650.00 €
Marta Triadó Margarit Gener B+B+B+E 855,00 €
Febrer B+B+E 590,00 €
Març B 265,00 €
Abril B+B+E 590,00 €
Maig B+B+E 590,00 €
Juny B+B+B+E 855,00 €
Juliol
Agost B+E 325,00 €
Josep Casadellà Turón Gener A+A+A+D+E 1.170,00 €
Febrer A+A+D+E 810,00 €
Març A 360,00 €
Abril A+A+D+E 810,00 €
Maig A+A+D+E 810,00 €
Juny A+A+A+D+E 1.170,00 €
Juliol
Agost A+A+A+D+E 1.170,00 €
Jordi Pibernat Casas Gener A+A+A+E 1.140,00 €
Febrer A+A+E 780,00 €
Març A 360,00 €
Abril A+A+E 780,00 €
Maig A+A+E 780,00 €
Juny A+A+A+E 1.140,00 €
Juliol
Agost A+A+C+E 840,00 €
Neus Moragas Fontané Gener B+B 530,00 €
Febrer B+B+E 590,00 €
Març B 265,00 €
Abril B+B+E 590,00 €
Maig B+B+E 590,00 €
Juny B+B+B+E 855,00 €
Juliol
Agost B+B+E 590,00 €
Sergi Riera Sau Gener D+E 90,00 €
Febrer D+E 90,00 €
Març
Abril D+E 90,00 €
Maig D+E 90,00 €
Juny 90,00 €
Juliol
Agost D+C+E 150,00 €
Pere Espinet Coll Gener D+E 90,00 €
Febrer D+E 90,00 €
Març 0,00 €
Abril D+E 90,00 €
Maig D+E 90,00 €
Juny D+E 90,00 €
Juliol
Agost D+E 90,00 €
Esteve Callís Prat Gener 0,00 €
Febrer E 60,00 €
Març 0,00 €
Abril 0,00 €
Maig E 60,00 €
Juny 0,00 €
Juliol
Agost E 60,00 €
Anna Carrillo Oriol Gener E 60,00 €
Febrer E 60,00 €
Març 0,00 €
Abril E 60,00 €
Maig E 60,00 €
Juny E 60,00 €
Juliol
Agost E 60,00 €
Montserrat Garriga Gimbernat Gener E 60,00 €
Febrer E 60,00 €
Març 0,00 €
Abril E 60,00 €
Maig E 60,00 €
Juny E 60,00 €
Juliol
Agost E 60,00 €
Ernest Luz Aurich Gener 0,00 €
Febrer 0,00 €
Març 0,00 €
Abril E 60,00 €
Maig E 60,00 €
Juny E 60,00 €
Juliol
Agost E 60,00 €

 
Assistències i Retribucions 2017

Nom i Cognoms Mes Concepte Import brut
Àstrid Desset i Desset Gener Sou 1.720,00 €
Febrer Sou 1.720,00 €
Març Sou 1.720,00 €
Abril Sou 1.720,00 €
Maig Sou 1.720,00 €
Juny Sou 1.720,00 €
Juliol Sou 1.720,00 €
Agost Sou 1.720,00 €
Setembre Sou 1.720,00 €
Octubre Sou 1.720,00 €
Novembre Sou 1.720,00 €
Desembre Sou 1.720,00 €
Antoni Franco Caballé Gener A+A+A+E 1.140,00 €
Febrer A+E 420,00 €
Març A+A+E 780,00 €
Abril A+A 720,00 €
Maig A+A+E 780,00 €
Juny A+A+A+E 1.140,00 €
Juliol A+A+E 780,00 €
Agost A+A+D+E 810,00 €
Setembre A+A+E 780,00 €
Octubre A+A+E+E 840,00 €
Novembre A+A+A+E 1.140,00 €
Desembre Resta anual 30,00 €
David Bohigas Vilalta Gener B+B+B+E 855,00 €
Febrer B+E 325,00 €
Març B+B+E 590,00 €
Abril B+B 530,00 €
Maig B+B+E 590,00 €
Juny B+B+B+E 855,00 €
Juliol B+B+C+E 650,00 €
Agost B+E 325,00 €
Setembre B+B+E 590,00 €
Octubre B+B+E+E 650,00 €
Novembre B+B+B+E 855,00 €
Desembre Resta anual 250,00 €
Marta Triadó Margarit Gener B+B+B+E 855,00 €
Febrer B+E 325,00 €
Març B+B+E 590,00 €
Abril B+B 530,00 €
Maig B+B+E 590,00 €
Juny B+B+B+E 855,00 €
Juliol B+B+E 590,00 €
Agost B+E 325,00 €
Setembre B+B+E 590,00 €
Octubre B+B+E+E 650,00 €
Novembre B+B+B 795,00 €
Desembre Resta anual 325,00 €
Josep Casadellà Turón Gener A+A+A+D+E 1.170,00 €
Febrer A+D+E 450,00 €
Març A+D+E 450,00 €
Abril B+B 720,00 €
Maig A+A+D+E 810,00 €
Juny A+A+A+D+E 1.170,00 €
Juliol A+A+D+E 810,00 €
Agost A+A+D+E 810,00 €
Setembre B+B 590,00 €
Octubre A+A+D+E+E 870,00 €
Novembre A+A+A+D+E 1.170,00 €
Desembre Resta anual 120,00 €
Jordi Pibernat Casas Gener A+A+A+E 1.140,00 €
Febrer A+E 420,00 €
Març A+A+E 780,00 €
Abril B+B 720,00 €
Maig A+A+E 780,00 €
Juny A+A+A+E 1.140,00 €
Juliol A+A+C+E 840,00 €
Agost A+E 420,00 €
Setembre A+A+D+D 810,00 €
Octubre A+A+E+E 840,00 €
Novembre A+A+A+E 1.140,00 €
Desembre Resta anual 360,00 €
Cristina Ribas Duran Gener B+B+B+E 855,00 €
Febrer B+E 325,00 €
Març B+B+E 590,00 €
Neus Maragas Fontaner Maig E 60,00 €
Juny B+B+B+E 855,00 €
Juliol B+B 530,00 €
Agost B+E 325,00 €
Setembre B+B+E 590,00 €
Octubre B+B+E+E 650,00 €
Novembre B+B+B+E 855,00 €
Desembre Resta anual 325,00 €
Sergi Riera Sau Gener D+E 90,00 €
Febrer D+E 90,00 €
Març D+E 90,00 €
Abril 0,00 €
Maig D+E 90,00 €
Juny D+E 90,00 €
Juliol 0,00 €
Agost D+E 90,00 €
Setembre D+E 90,00 €
Octubre D+E+E 150,00 €
Novembre D+E 90,00 €
Desembre E 60,00 €
Pere Espinet Coll Gener D+E 90,00 €
Febrer D+E 90,00 €
Març E 60,00 €
Abril 0,00 €
Maig D+E 90,00 €
Juny D+E 90,00 €
Juliol E 60,00 €
Agost D+E 90,00 €
Setembre D+E 90,00 €
Octubre D+E+E 150,00 €
Novembre E 60,00 €
Desembre D+E 90,00 €
Esteve Callís Prat Gener 0,00 €
Febrer E 60,00 €
Març D 30,00 €
Abril 0,00 €
Maig E 60,00 €
Juny E 60,00 €
Juliol E 60,00 €
Agost E 60,00 €
Setembre E 60,00 €
Octubre E+E 120,00 €
Novembre D+E 90,00 €
Desembre E 60,00 €
Anna Carrillo Oriol Gener E 60,00 €
Febrer E 60,00 €
Març E 60,00 €
Abril 0,00 €
Maig E 60,00 €
Juny E 60,00 €
Juliol E 60,00 €
Agost E 60,00 €
Setembre E 60,00 €
Octubre E 60,00 €
Novembre E 60,00 €
Desembre E 60,00 €
Montserrat Garriga Gimbernat Gener E 60,00 €
Febrer E 60,00 €
Març E 60,00 €
Abril 0,00 €
Maig E 60,00 €
Juny E 60,00 €
Juliol E 60,00 €
Agost E 60,00 €
Setembre E 60,00 €
Octubre E+E 120,00 €
Novembre E 60,00 €
Desembre E 60,00 €
Ernest Luz Aurich Maig E 60,00 €
Juny E 60,00 €
Juliol E 60,00 €
Agost E 60,00 €
Setembre E 60,00 €
Octubre E+E 120,00 €
Novembre E 60,00 €
Desembre

Despeses de representació institucional 2017
Àstrid Desset i Desset 02/03/2017 Km BCN – Reunió Pla de Barris (13/2/17)
Km BCN – Congrés de Govern Digital (25/01/17)
Km Manresa – Reunió Director MNACTEC (19/01/17)
152,60
Antoni Franco Caballé 02/03/2017 Viatge ACA Girona 10,86
Àstrid Desset i Desset 21/06/2017 Km. assistència estrena documental Remedios Varo a CASA CATALUNYA-AMÈRICA, BARCELONA + 53,64
Àstrid Desset i Desset 26/06/2017 Km. i pàrking Reunió amb Síndic de Greuges 54,78
Àstrid Desset i Desset 07/06/2017 Km. i pàrking reunió Departament d’Immigració Generalitat 59,39

Assistències i Retribucions 2016

Nom i Cognoms Mes Concepte Import brut
Àstrid Desset i Desset Gener Sou 1/3 jornada 869,00 €
Febrer Sou 1/3 jornada 869,00 €
Març Sou 1/3 jornada 869,00 €
Abril Sou 1/3 jornada 869,00 €
Maig Sou 1/3 jornada 869,00 €
Juny Sou 2/3 jornada 1.720,00 €
Juliol Sou 2/3 jornada 1.720,00 €
Agost Sou 2/3 jornada 1.720,00 €
Setembre Sou 2/3 jornada 1.720,00 €
Octubre Sou 2/3 jornada 1.720,00 €
Novembre Sou 2/3 jornada 1.720,00 €
Desembre Sou 2/3 jornada 1.720,00 €
Antoni Franco Caballé Gener A+A 720,00 €
Febrer A+A+E 780,00 €
Març A+A 720,00 €
Abril A+A+E 720,00 €
Maig A+A+A+E 1140,00 €
Juny A+E 420,00 €
Juliol A+A 720,00 €
Agost A+A+E 780,00 €
Setembre A+A+E 780,00 €
Octubre A+A+E 780,00 €
Novembre A+A+E 780,00 €
Desembre A+A+E+E 840,00 €
David Bohigas Vilalta Gener B+B 530,00 €
Febrer B+B+E 590,00 €
Març B+B 530,00 €
Abril B+B+E 590,00 €
Maig B+B+B+E 855,00 €
Juny B+E 325,00 €
Juliol B 265,00 €
Agost B+B+C+E 650,00 €
Setembre B+B+E 590,00 €
Octubre B+B+B+D+E 885,00 €
Novembre B+B+D+E 620,00 €
Desembre B+B+D+E+E 635,00 €
Marta Triadó Margarit Gener B+B 530,00 €
Febrer B+B+E 590,00 €
Març B+B 530,00 €
Abril B+B+E 590,00 €
Maig B+B+B+E 855,00 €
Juny B+E 325,00 €
Juliol B+B 530,00 €
Agost B+B+E 590,00 €
Setembre B+B+E 590,00 €
Octubre B+B+B+E 855,00 €
Novembre B+B+E 590,00 €
Desembre B+B+E+E 490,00 €
 

Josep Casadellà Turon

Gener A+A 720,00 €
Febrer A+A+D+E 810,00 €
Març A+A 720,00 €
Abril A+A+D+E 810,00 €
Maig A+A+A+D+E 1170,00 €
Juny A+D+E 450,00 €
Juliol A+A 720,00 €
Agost A+A+D+E 810,00 €
Setembre A+A+D+E 810,00 €
Octubre A+A+A+D+E 1170,00 €
Novembre A+A+D+E 810,00 €
Desembre A+A+D+E 350,00 €
Jordi Pibernat Casas Gener A+A 720,00 €
Febrer A+A+E 780,00 €
Març A+A 720,00 €
Abril A+E 420,00 €
Maig A+A+A+E 1.140,00 €
Juny A+E 420,00 €
Juliol A 360,00 €
Agost A+A+C+E 840,00 €
Setembre A+A+E 780,00 €
Octubre A+A+A+E 1.140,00 €
Novembre A+A+E 780,00 €
Desembre A+A+E+E 840,00 €
Cristina Ribas Duran Gener B+B 530,00 €
Febrer B+B+E 590,00 €
Març B+B 530,00 €
Abril B+B+E 590,00 €
Maig B+B+B+E 855,00 €
Juny B+E 325,00 €
Juliol B 265,00 €
Agost B+B+E 590,00 €
Setembre B+B+E 590,00 €
Octubre B+B+B+E 855,00 €
Novembre B+B+E 590,00 €
Desembre B+B+E+E 650,00 €
Sergi Riera Sau Gener 0,00 €
Febrer D+E 90,00 €
Març 0,00 €
Abril D+E 90,00 €
Maig D+E 90,00 €
Juny D+E 90,00 €
Juliol 0,00 €
Agost C+D 0,00 €
Setembre D+E 90,00 €
Octubre D+E 90,00 €
Novembre D+E 90,00 €
Desembre D+E+E 150,00 €
Pere Espinet Coll Gener 90,00 €
Febrer D+E 90,00 €
Març 0,00 €
Abril D+E 90,00 €
Maig D+E 90,00 €
Juny E 60,00 €
Juliol 0,00 €
Agost D+E 90,00 €
Setembre D+E 90,00 €
Octubre E 60,00 €
Novembre E 60,00 €
Desembre D+E+E 150,00 €
Esteve Callís Prat Gener 0,00 €
Febrer D 30,00 €
Març 0,00 €
Abril 0,00 €
Maig E 60,00 €
Juny D+E 90,00 €
Juliol 0,00 €
Agost C+E 0,00 €
Setembre E 120,00 €
Octubre D+E 60,00 €
Novembre D+E 90,00 €
Desembre E+E 120,00 €
Anna Carrillo Oriol Gener 0,00 €
Febrer E 60,00 €
Març 0,00 €
Abril 0,00 €
Maig E 60,00 €
Juny E 60,00 €
Juliol 0,00 €
Agost E 60,00 €
Setembre E 60,00 €
Octubre E 60,00 €
Novembre E 60,00 €
Desembre E 120,00 €
Montserrat Garriga Gimbernat Gener 0,00 €
Febrer E 60,00 €
Març 0,00 €
Abril E 60,00 €
Maig E 60,00 €
Juny E 60,00 €
Juliol 0,00 €
Agost E 60,00 €
Setembre E 60,00 €
Octubre E 60,00 €
Novembre E 60,00 €
Desembre E+E 120,00 €
Antoni Simón González Gener 0,00 €
Febrer E 60,00 €
Març 0,00 €
Abril E 60,00 €
Maig E 60,00 €
Juny 0,00 €
Juliol 0,00 €
Agost 0,00 €
Setembre 0,00 €
Octubre 0,00 €
Novembre 0,00 €
Desembre 0,00 €

Despeses de representació institucional 2016-2015
Àstrid Desset i Desset 01/12/16 viatge a Perpinyà, representació del Consorci Ter-Brugent 75,20
Àstrid Desset i Desset 28/11/16 viatge a Barcelona, jornada eSet 80,85
Àstrid Desset i Desset 24/11/16 viatge a Barcelona, Despatx Gui advocats 71,80
Antoni Franco Caballé desembre km reunió Girona 16,95
Antoni Franco Caballé 15/06/16 Km reunió urbanisme Girona 12,05
Àstrid Desset i Desset 01/06/16 Km autopista i parquing 1er semestre 210,85
Josep Casadellà Turón 30/05/16 Parquing reunió CILMA 6,25
Josep Casadellà Turón 02/05/16 Km reunions 31-12 i 2-2 36,04
Antoni Franco Caballé 15/04/16 Dos viatges a Girona i parquing 18,34
Josep Casadellà Turón 17/03/16 Km. reunions Girona i Sant Feliu Guíxols 45,60
Esteve Callís Prat 26/02/15 km. dos viatges a Barcelona i parquing 22,11
Antoni Franco Caballé 01/03/16 Km. Girona Diputació 12,6
Àstrid Desset i Desset 26/01/16 Autopista, km i parquing Bcn, Mollet i Girona 109,15
Antoni Franco Caballé 26/11/15 Dos viatges a Girona i parquing 22,75
Josep Casadellà Turón 29/09/15 Km. viatge Barcelona Conselleria Territori 48,26
Josep Casadellà Turón 03/08/15 Viatge Barcelona reunió regidors cultura 27,54
Pere Espinet Coll 25/02/15 Km. Reunions Girona i Barcelona 109,78

 

Atribucions 2015 (sou brut)
Regidor/a Gener Febrer Març Abril Maig Juny Juliol Agost Setem Octub Novem Desem Total
Àstrid Desset i Desset 590 590 868,60 868,60 868,60 868,60 868,60 5523
Antoni Franco Caballé 420 420 780 420 780 780 780 4380
David Bohigas Vilalta 325 325 590 325 620 590 325 3100
Marta Triadó Margarit 325 325 590 325 590 590 590 3335
Josep Casadellà Turón 450 450 810 420 810 810 810 4560
Jordi Pibernat Casas 0 60 60 60 60 510 420 780 420 780 780 780 4710
Cristina Ribas Duran 325 325 590 325 590 590 590 3335
Sergi Riera Sau 90 90 90 60 90 90 120 630
Pere Espinet Coll 720 950 950 950 980 680 90 60 60 60 90 90 5680
Esteve Callís Prat 720 810 810 810 480 510 60 90 0 90 60 90 4530
Bartomeu Carrillo Caparrós 720 810 780 780 780 360 4230
Antoni Simón