Alcaldia

Àstrid Desset DessetAlcaldia 2015-2019: Àstrid Desset Desset

L’Àrea d’Alcaldia coordina i lidera el desenvolupament de les actuacions de l’Ajuntament al municipi.

Competències:

  • Gerència i gabinet d’alcaldia
  • Relacions institucionals i Protocol
  • Coordinació d’àrees
  • Coordinació dels empleats públics
  • Servei de Gestió Documental, Arxius i Publicacions
  • Ordenances
  • Participació ciutadana / Govern Obert
  • Transparència

Agenda d’Alcaldia:

L’agenda institucional de l’alcaldessa es pot consultar al següent enllaç.

Per demanar hora amb l’alcaldessa, contactar amb Maria Josep Silva o amb el Departament de Secretaria.

Perfil i trajectòria:

El perfil i trajectòria professional de l’alcaldessa i de la resta de càrrecs electes del consistori es poden consultar al següent enllaç.

Retribucions:

Les retribucions de l’alcaldessa i de la resta de càrrecs electes es poden consultar al següent enllaç.

Declaració de bens:

Enllaç a la declaració de bens de l’alcaldessa: Declaració de Bens

Règim de compatibilitats/incompatibilitats:

Podeu consultar les resolucions relatives a compatibilitats de l’alcaldessa i altres càrrecs al següent enllaç del portal de Transparència.

Fitxa completa