Comissió Especial de Comptes

Presidència: Sr. David Bohigas Vilalta. Suplent: Àstrid Desset Desset, de C.I.U.

Vocals: Esteve Callís Prat, pel grup P.A.U.

Jordi Pibernat Casas. Suplent: Josep Casadellà Turon, per Anglès 2015-AM.

Sr. Sergi Riera Sau, per la CUP.