Ple municipal

El Ple està format pels 13 regidors del Consistori.

Es troba regulat pel Reglament Orgànic Municipal (ROM).

Actes i vídeos: Consulta al següent enllaç les actes i vídeos de totes les sessions.

Periodicitat de les sessions ordinàries: bimensual, el darrer dimarts de cada mes imparell.

Comissions informatives: el dijous abans de la data fixada.

Convocatòries: Les convocatòries al Ple es publiquen al portal som.angles.cat, amb el corresponent ordre del dia, i amb un mínim de 48 hores d’anticipació.

Els usuaris registrats al portal som.angles.cat es poden subscriure als esdeveniments per tal de rebre les convocatòries als plens al seu correu electrònic.