Ple municipal

El Ple està format pels 13 regidors del Consistori i es troba regulat pel Reglament Orgànic Municipal (ROM).

♦ Periodicitat de les sessions ordinàries: bimensual, el darrer dimarts de cada mes imparell.

♦ Comissions informatives: el dijous abans de la data fixada.

♦ Convocatòries: Les convocatòries al Ple es publiquen al portal som.angles.cat, amb el corresponent ordre del dia, i amb un mínim de 48 hores d’anticipació.

♦ Calendari de plens ordinaris 2021: 26 de gener, 30 de març, 25 de maig, 27 de juliol, 28 de setembre, 30 de novembre.

♦ Subscripció avisos sessions: Els usuaris registrats al portal som.angles.cat es poden subscriure als esdeveniments per tal de rebre les convocatòries als plens al seu correu electrònic.

♦ Cròniques dels plens: Després de cada Ple, en fem la crònica especificant acords, debats i mocions.

♦ Competències del Ple: Entre altres funcions, al Ple li correspon l’aprovació de totes aquelles matèries que requereixen una majoria especial, l’aprovació de reglaments i d’ordenances fiscals, determinar les formes de gestió dels serveis públics, l’aprovació del pressupost, l’aprovació de la plantilla i les relacions de llocs de treball, l’aprovació de projectes i la contractació d’obres i serveis quan superen el 10% dels recursos ordinaris del pressupost. Consulta-les a l’enllaç següent:  ⇒Atribucions del Ple Municipal

Recull de les actes i els vídeos dels plens municipals de la legislatura 2015 – 2019.

*Les sessions plenàries de l’Ajuntament d’Anglès van començar a ser gravades i difoses per les xarxes a partir del 27 d’octubre de 2015.

l’Ajuntament agraeix la tasca voluntària i desinteressada d’en Toni Guerrero pel que fa a la gravació dels plens i posterior publicació al canal Youtube de TVAnglès.