Ple municipal

El Ple està format pels 13 regidors del Consistori.

Es troba regulat pel Reglament Orgànic Municipal (ROM).

Actes i vídeos: Consulta al següent enllaç les actes i vídeos de totes les sessions.

Periodicitat de les sessions ordinàries: bimensual, el darrer dimarts de cada mes imparell.

Comissions informatives: el dijous abans de la data fixada.

Convocatòries: Les convocatòries al Ple es publiquen al portal som.angles.cat, amb el corresponent ordre del dia, i amb un mínim de 48 hores d’anticipació.

Els usuaris registrats al portal som.angles.cat es poden subscriure als esdeveniments per tal de rebre les convocatòries als plens al seu correu electrònic.

Cròniques dels plens: Després de cada Ple, en fem la crònica especificant acords, debats i mocions.