Alts càrrecs, eventuals o de confiança

Legistlatura 2019-2023: Aquest ajuntament no té alts càrrecs, ni eventuals ni de confiança.

Legistlatura 2015-2019: Aquest ajuntament no té alts càrrecs, ni eventuals ni de confiança.

Les dades de contacte l’alcaldessa, perfil, retribucions, activitats i bens, etc, es poden consultar a http://www.angles.cat/lajuntament/organs-de-govern/alcaldia/

Les dades dels regidors, perfil, retribucions, activitats i bens, es poden consultar a http://www.angles.cat/lajuntament/organitzacio-politica/consistori/

Totes les retribucions dels càrrecs electes, incloent dietes i desplaçaments es poden trobar a http://www.angles.cat/lajuntament/organitzacio-politica/retribucions-alcaldia-i-regidors/