Convocatòries de personal

Procés selectiu per la secció d’un/a tècnic/a de gestió d’administració general mitjançant concurs oposició [EN PROCÉS]

Data inici: 13/07/2020 Data fi: 07/08/2020

Sistema de selecció: Concurs oposició lliure.

Tipus de personal: Funcionari/a interí/na

Grup de titulació: Subgrup A2

Titulació requerida: Títol universitari en gestió de l’administració pública, ciències empresarials, Grau universitari en Dret, o una altra d’equivalent que doni dret a l’accés a la subescala de gestió d’Administració General. En cas de presentar d’altres títols equivalents, l’aspirant haurà d’aportar un certificat oficial de l’equivalència de les titulacions presentades.

Altres requisits: Certificat C1 o equivalent, de coneixements de la llengua catalana.

Matèries: Administració general

Bases publicades al BOP

Extracte publicació de les bases al DOGC

Llistat d’admesos i exclosos provisional 

Llistat d’admesos i exclosos definitiu i canvi data de la prova

Procés selectiu per la provisió de dues places d’agent de la policia local en propietat. [Finalitzat]

Data inici: 4/12/2019 – Data fi: 23/12/2019

Sistema de selecció: Concurs oposició lliure.

Tipus de personal: Funcionari/a de carrera

Grup de titulació: Subgrup C2

Titulació requerida: Graduat en educació secundaria, graduat o graduada escolar, tècnic o tècnica corresponent a cicles formatius de grau mitjà, tècnic o tècnica auxiliar corresponent professional de primer grau o un altre d’equivalent

Altres requisits: Certificat B2 o equivalent, de coneixements de la llengua catalana.

Matèries: Policial.

Bases publicades al BOP

Extracte al DOGC

Declaració jurada

Llistat d’admesos i exclosos provisional

Llistat admesos i exclosos definitiu

Esmena d’error material del llistat d’admesos i exclosos definitiu

Resultats proves culturals i proves físiques

Resultats prova teòrica i pràctica

Modificació bases sisena del procediment selectiu

Convocatòria psicotècnics i canvi de president/a

Convocatòria tribunal per la realització de les proves psicotècniques

Modificació data realització prova psicotècnica (IMPORTANT!!!)

Convocatòria per a la realització de les proves mèdiques

Resultats prova psicotècnica

Aprovació de la borsa i proposta de nomenaments


Procés selectiu per a la provisió de la plaça d’arquitecte municipal i la creació d’una borsa de treball. [Finalitzat]

Data inici: 5/12/2019 Data fi: 24/12/2019

Sistema de selecció: Concurs – oposició lliure.

Tipus de personal: Funcionari/a

Grup de titulació: Subgrup A1

Titulació requerida: Grau universitari en arquitectura o d’un títol equivalent que habiliti per exercir les funcions i atribucions de la professió d’arquitecte.

Altres requisits: Certificat C1 o equivalent, de coneixements de la llengua catalana.

Matèries: Urbanisme

Bases publicades al BOP

Modificació bases BOP

Extracte al DOGC

Llistat d’admesos i exclosos provisional

Llistat d’admesos i exclosos definitiu

Resultats procés selectiu


Procés selectiu per la provisió d’una plaça d’agent de la policia local [Finalitzat]

Data inici: 12/06/2019 – Data fi: 10/07/2019

Sistema de selecció: Concurs oposició lliure.

Tipus de personal: Funcionari/a de carrera

Grup de titulació: Subgrup C2

Titulació requerida: Graduat en educació secundaria, graduat o graduada escolar, tècnic o tècnica corresponent a cicles formatius de grau mitjà, tècnic o tècnica auxiliar corresponent professional de primer grau o un altre d’equivalent

Altres requisits: Certificat B2 o equivalent, de coneixements de la llengua catalana.

Matèries: Policial.

Bases publicades al BOP

Extracte al DOGC

Edicte modificació de les bases del procés selectiu

Llistat admesos i exclosos provisional

Llistat d’admesos i excloso definitiu

Resultats procés selectiu


Borsa de treball de peó de la brigada [Finalitzat]

Data inici: 12/06/2019 – Data fi: 10/07/2019

Sistema de selecció: Oposició.

Tipus de personal: Laboral temporal

Grup de titulació: Subgrup E

Titulació requerida: Certificat escolaritat o equivalent.

Altres requisits: Certificat A o equivalent, de coneixements de la llengua catalana.

Matèries: Brigada.

Documentació associada:

Bases publicades al BOP 

Llista admesos i exclosos provisional

       Llistat d’admesos i excloso definitu

       Aprovació definitiva borsa de peó de la brigada


Borsa de treball d’auxiliar administratiu  [Finalitzat]

Data inici: 09/01/2019 – Data fi: 05/02/2019

Sistema de selecció: Oposició.

Tipus de personal: Règim d’interí o temporal

Grup de titulació: Subgrup C2

Titulació requerida: Graduat Escolar, graduat en Educació Secundària Obligatòria o una altra equivalent

Altres requisits: Tenir coneixements de català equivalents al Certificat de nivell de suficiència de català de la Junta Permanent de Català (nivell C)

Matèries: Administració General

Documentació associada:

Bases publicades al BOP

Publicació al DOGC

Llistat admesos i exclosos provisional

Esmena d’error material al llistat d’Admesos i exclosos provisional

Aprovació data realització prova procés selectiu

Llistat admesos i exclosos definitu

Aprovació definitiva borsa auxiliar administratiu/va


Borsa de Tècnic d’Administració General  [Finalitzat]

Data inici: 09/01/2019 – Data fi: 05/02/2019

Sistema de selecció: Oposició.

Tipus de personal: Règim d’interí

Grup de titulació: Subgrup A1

Titulació requerida: Grau universitari en Dret, Ciències Polítiques, Econòmiques o Empresarials, Intendent Mercantil o Actuari o una altra d’equivalent que doni dret a l’accés a la subescala tècnica d’Administració General

Altres requisits: Acreditar coneixement de llengua catalana de nivell C1 (nivell de suficiència de català) de la Direcció General de Política Lingüística, o equivalent

Matèries: Administració General

Documentació associada:

Bases publicades al BOP

Publicació al DOGC

Llistat admesos i exclosos provisional

Aprovació data realització prova procés selectiu i esmena d’error material

Esmena del tribunal

Edicte definitiu admesos i exclosos

Aprovacio definitiva de la borsa


Borsa de Tècnic de Gestió d’Administració General  [Finalitzat]

Data inici: 09/01/2019 – Data fi: 05/02/2019

Sistema de selecció: Oposició.

Tipus de personal: Règim d’interí

Grup de titulació: Subgrup A2

Titulació requerida: Títol de diplomatura universitària en gestió de l’administració pública, ciències empresarials, Grau universitari en Dret, o una altra d’equivalent que doni dret a l’accés a la subescala de gestió d’Administració General

Altres requisits: Acreditar coneixement de llengua catalana de nivell C1 (nivell de suficiència de català) de la Direcció General de Política Lingüística, o equivalent

Matèries: Administració General

Documentació associada:

Bases publicades al BOP

Publicació al DOGC

Llistat admesos i exclosos provisional

Aprovació data realització prova procés selectiu

Llistat admesos i exclosos definitu

Aprovació definitiva de la borsa


Borsa de treball de peó [Finalitzat]

Data inici: 23/10/2018 – Data fi: 20/11/2018

Sistema de selecció: Oposició.

Tipus de personal: Laboral temporal

Grup de titulació: Subgrup E

Titulació requerida: Certificat escolaritat o equivalent.

Altres requisits: Certificat A o equivalent, de coneixements de la llengua catalana.

Matèries: Brigada.

Documentació associada:

Bases publicades al BOP

Llistat admesos-exclosos provisional

Esmena Admesos i exclosos provisional

Edicte Admesos i exclosos definitiu

Aprovació definitiva de la borsa de peó


Contractació en pràctiques de Joves Beneficiaris del programa de Garantia Juvenil a Catalunya – Técnic dinamitzador Juvenil [Finalitzat]

Termini presentació solicituds: Contactar directament amb el SOC

Sistema de selecció: Concurs – Oposició.

Tipus de personal: En pràctiques

Grup de titulació: Subgrup C1

Requisits: Estar inscrit com a demandat d’ocupació al SOC i al programa Garantia Juvenil a Catalunya.  

Apunta’t a Garantia Juvenil

Com inscriure’s a Garantia Juvenil

Com descarregar el certificat

Bases

Convocatoria


Funcionari/a interí/na per tasques d’execució d’un programa de caràcter temporal (Pla de Barris) per a realitzar feines de suport tècnic a l’àrea de serveis tècnics de l’Ajuntament i formació d’una borsa de treball. [Finalitzat]

Data inici: 22/10/2018 – Data de fi: 5/11/2018

Sistema de selecció: Oposició.

Tipus de personal: Funcionari/a Interí/na

Grup de titulació: Subgrup A2

Titulació requerida: Titulació universitària que habiliti per al desenvolupament de les funcions descrites com a pròpies de la plaça convocada. 

Altres requisits: Certificat C de llengua catalana i permís de conduir B1 .

Matèries: Estar en possessió d’un títol de grau universitari que habiliti per al desenvolupament de les funcions descrites com a pròpies de la plaça convocada.

Bases publicades al BOP

Publicació al DOGC

Llistat admesos-excloso provisional

Edicte modificació de les bases

Llistat admesos-exclosos definitiu

Aprovació definitiva de la Borsa


Borsa de treball de tècnics en biblioteconomia i documentació [Finalitzat]

Data inici: 28/08/2018 – Data fi: 06/09/2018

Sistema de selecció: Oposició.

Tipus de personal: Laboral temporal

Grup de titulació: Subgrup A2

Titulació requerida: Titulació universitària oficial de diplomatura en biblioteconomia i documentació o altres anàlogues.    

Altres requisits: Certificat C de llengua catalana.

Matèries: Biblioteconomia i documentació.

Documentació associada:

Bases Publicades al BOP

Llistat Admesos-exclosos provisional

Llistat admesos-exclosos definitiu

Aprovació definitiva de la Borsa


Borsa de treball d’Educadors/es de la llar d’infants municipal [Finalitzat]

Data inici: 10/08/2018 – Data fi: 19/08/2018

Sistema de selecció: Oposició.

Tipus de personal: Laboral temporal

Grup de titulació: Subgrup C1

Titulació requerida: Titulació universitària oficial de Tècnic especialista en Jardins d’infància (FP2), Tècnic Especialista en Educació Infantil (FP2), Tècnic Superior en Educació Infantil (LOGSE), o equivalent.   

Altres requisits: Certificat C de llengua catalana.

Matèries: Administració general.

Documentació associada:

Bases Publicades al BOP

Llistat admesos-exclosos provisional

Edicte Modificació de les bases

Llistat admesos-exclosos definitiu

Aprovació definitiva de la Borsa


Borsa de treball d’Auxiliar administratiu/va per a la piscina municipal [Finalitzat]

Data inici: 10/08/2018 – Data fi: 19/08/2018

Sistema de selecció: Oposició.

Tipus de personal: Laboral temporal

Grup de titulació: Subgrup C2

Titulació requerida: Graduat escolar, Graduat en Educació secundària obligatòria o equivalent.

Altres requisits: Certificat C de llengua catalana.

Matèries: Administració general.

Documentació associada:

Bases Publicades al BOP

Llistat Admesos-exclosos provisional

Llistat Admesos-exclosos definitus

Resultat procés selectiu


Borsa de treball de peó [Finalitzat]

Data inici: 10/08/2018 – Data fi: 19/08/2018

Sistema de selecció: Oposició.

Tipus de personal: Laboral temporal

Grup de titulació: Subgrup E

Titulació requerida: Certificat escolaritat o equivalent.

Altres requisits: Certificat A o equivalent, de coneixements de la llengua catalana.

Matèries: Brigada.

Documentació associada:

Bases Publicades al BOP

Llista Admesos-exclosos provisional i tribunal

Llista Admesos-exclosos definitiva

Esmena error material

Resultats procés selectiu


Borsa de treball de plaça de Tècnic/a en Enginyeria [Finalitzat]

Data inici: 22/11/2017 – Data fi: 13/04/2017

Sistema de selecció: Concurs – Oposició

Tipus de personal: Laboral temporal

Grup de titulació: Subgrup A1

Titulació requerida: Títol universitari que habiliti per a l’exercici de la professió regulada d’Enginyeria d’acord amb la normativa vigent. Si es tracta d’un títol obtingut a l’estranger, cal disposar de la corresponent homologació del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte

Altres requisits: Nivell C1 de català

Matèries: Enginyeria

Documentació associada:

Bases publicades BOP

Llistat d’admesos-exclosos provisional i tribunal

Esmena d’error material asignació del tribunal

Llistat admesos-exclosos definitiu i dia i hora de realització de proves

Resultats finals


Borsa de treball de places de Tècnic Auxiliar Informàtic [Finalitzat]

Data inici: 04/10/2017 – Data fi: Pendent

Sistema de selecció: Concurs – Oposició

Tipus de personal: Laboral temporal

Grup de titulació: Subgrup C1

Titulació requerida: Tècnic especialista (formació professional de segon grau) d’informàtica, grau superior en informàtica o equivalent

Altres requisits: Nivell C1 de català

Matèries: Informàtica

Documentació associada:

Bases publicades BOP

Llista admesos i exclosos provisional

Llista admesos i exclosos definitiva, tribunal i convocatòria

Resultats finals: Edicte constitució borsa


Borsa de treball de places de Tècnic d’Administració General [Finalitzat]

Data inici: 26/01/2017 –  Data fi: 13/03/2017

Sistema de selecció: Oposició

Tipus de personal: Funcionari interí

Grup de titulació: Subgrup A1

Titulació requerida: Llicenciat en Dret, Ciències Polítiques i de l’Administració, Sociologia, Economia, Administració i Direcció d’empreses o Ciències Actuarials i Financeres o el títol de Grau equivalent

Altres requisits: Nivell C de català

Matèries: Administració general, Ciències polítiques, Comerç/Empresa, Dret, Economia i Sociologia

Documentació associada:

Bases publicades BOP

Admesos i exclosos definitiu

Resultats finals


Borsa de treball de places d’Auxiliar d’Administració General [Finalitzat]

Data inici: 26/01/2017 –  Data fi: 04/04/2017

Sistema de selecció: Oposició

Tipus de personal: Interí o Temporal

Grup de titulació: Subgrup C2

Titulació requerida: Graduat escolar, Graduat en Educació secundària obligatòria o equivalent

Altres requisits: Nivell C de català

Matèries: Administració general

Documentació associada:

Bases publicades BOP

Admesos i exclosos definitiu

Resultats finals