Convocatòries de personal

Borsa de treball de tècnics en biblioteconomia i documentació [En procés]

Data inici: 28/08/2018 – Data fi: 06/09/2018

Sistema de selecció: Oposició.

Tipus de personal: Laboral temporal

Grup de titulació: Subgrup A2

Titulació requerida: Titulació universitària oficial de diplomatura en biblioteconomia i documentació o altres anàlogues.    

Altres requisits: Certificat C de llengua catalana.

Matèries: Biblioteconomia i documentació.

Bases Publicades al BOP

Documentació associada:

Borsa de treball d’Educadors/es de la llar d’infants municipal [En procés]

Data inici: 10/08/2018 – Data fi: 19/08/2018

Sistema de selecció: Oposició.

Tipus de personal: Laboral temporal

Grup de titulació: Subgrup C1

Titulació requerida: Titulació universitària oficial de diplTècnic especialista en Jardins d’infància (FP2), Tècnic Especialista en Educació Infantil (FP2), Tècnic Superior en Educació Infantil (LOGSE), o equivalent.   

Altres requisits: Certificat C de llengua catalana.

Matèries: Administració general.

Documentació associada:

Bases Publicades al BOP

Borsa de treball d’Auxiliar administrativa per a la piscina municipal [En procés]

Data inici: 10/08/2018 – Data fi: 19/08/2018

Sistema de selecció: Oposició.

Tipus de personal: Laboral temporal

Grup de titulació: Subgrup C2

Titulació requerida: Graduat escolar, Graduat en Educació secundària obligatòria o equivalent.

Altres requisits: Certificat C de llengua catalana.

Matèries: Administració general.

Documentació associada:

Bases Publicades al BOP

Llistat Admesos-exclosos provisional

Borsa de treball de peó [En procés]

Data inici: 10/08/2018 – Data fi: 19/08/2018

Sistema de selecció: Oposició.

Tipus de personal: Laboral temporal

Grup de titulació: Subgrup E

Titulació requerida: Certificat escolaritat o equivalent.

Altres requisits: Certificat A o equivalent, de coneixements de la llengua catalana.

Matèries: Brigada.

Documentació associada:

Bases Publicades al BOP

Llista Admesos-exclosos provisional i tribunal

Borsa de treball de plaça de Tècnic/a en Enginyeria [Finalitzat]

Data inici: 22/11/2017 – Data fi: 13/04/2017

Sistema de selecció: Concurs – Oposició

Tipus de personal: Laboral temporal

Grup de titulació: Subgrup A1

Titulació requerida: Títol universitari que habiliti per a l’exercici de la professió regulada d’Enginyeria d’acord amb la normativa vigent. Si es tracta d’un títol obtingut a l’estranger, cal disposar de la corresponent homologació del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte

Altres requisits: Nivell C1 de català

Matèries: Enginyeria

Documentació associada:

Bases publicades BOP

Llistat d’admesos-exclosos provisional i tribunal

Esmena d’error material asignació del tribunal

Llistat admesos-exclosos definitiu i dia i hora de realització de proves

Resultats finals

Borsa de treball de places de Tècnic Auxiliar Informàtic [Finalitzat]

Data inici: 04/10/2017 – Data fi: Pendent

Sistema de selecció: Concurs – Oposició

Tipus de personal: Laboral temporal

Grup de titulació: Subgrup C1

Titulació requerida: Tècnic especialista (formació professional de segon grau) d’informàtica, grau superior en informàtica o equivalent

Altres requisits: Nivell C1 de català

Matèries: Informàtica

Documentació associada:

Bases publicades BOP

Llista admesos i exclosos provisional

Llista admesos i exclosos definitiva, tribunal i convocatòria

Resultats finals: Edicte constitució borsa


Borsa de treball de places de Tècnic d’Administració General [Finalitzat]

Data inici: 26/01/2017 –  Data fi: 13/03/2017

Sistema de selecció: Oposició

Tipus de personal: Funcionari interí

Grup de titulació: Subgrup A1

Titulació requerida: Llicenciat en Dret, Ciències Polítiques i de l’Administració, Sociologia, Economia, Administració i Direcció d’empreses o Ciències Actuarials i Financeres o el títol de Grau equivalent

Altres requisits: Nivell C de català

Matèries: Administració general, Ciències polítiques, Comerç/Empresa, Dret, Economia i Sociologia

Documentació associada:

Bases publicades BOP

Admesos i exclosos definitiu

Resultats finals


Borsa de treball de places d’Auxiliar d’Administració General [Finalitzat]

Data inici: 26/01/2017 –  Data fi: 04/04/2017

Sistema de selecció: Oposició

Tipus de personal: Interí o Temporal

Grup de titulació: Subgrup C2

Titulació requerida: Graduat escolar, Graduat en Educació secundària obligatòria o equivalent

Altres requisits: Nivell C de català

Matèries: Administració general

Documentació associada:

Bases publicades BOP

Admesos i exclosos definitiu

Resultats finals