Anuncis – BOP

RSS Bop Diputació de Girona

BOP Diputació de Girona

Exercici: 2018 Bop: 50-0 Edicte: 2064 AJUNTAMENT D'ANGLÈS Anunci d'aprovació inicial de l'expedient de modificació de crèdit 2/2018
Exercici: 2018 Bop: 47-0 Edicte: 2082 AJUNTAMENT D'ANGLÈS Anunci d'aprovació de l'expedient per a la contractació de serveis de prevenció de riscos laborals en el treball de l'Ajuntament d'Anglès
Exercici: 2018 Bop: 47-0 Edicte: 2080 AJUNTAMENT D'ANGLÈS Anunci d'aprovació de l'expedient per a la contractació de serveis de jardineria, neteja i manteniment de les zones verdes, parcs i jardins d'Anglès
Exercici: 2018 Bop: 47-0 Edicte: 2079 AJUNTAMENT D'ANGLÈS Anunci d'aprovació de l'expedient per a la contractació de serveis de monitors i socorristes de la piscina municipal d'Anglès
Exercici: 2018 Bop: 47-0 Edicte: 2078 AJUNTAMENT D'ANGLÈS Anunci d'aprovació de l'expedient per a la contractació de serveis de neteja dels edificis municipals
Exercici: 2018 Bop: 37-0 Edicte: 1613 TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTÍCIA DE CATALUNYA Presidència Edicte d'obertura del termini per a la sol·licitud del càrrec de jutge de pau substitut d'Anglès
Exercici: 2018 Bop: 36-0 Edicte: 1363 AJUNTAMENT D'ANGLÈS Anunci d'aprovació inicial d'una ordenança municipal
Exercici: 2018 Bop: 36-0 Edicte: 1359 AJUNTAMENT D'ANGLÈS Anunci d'aprovació inicial d'un reglament
Exercici: 2018 Bop: 35-0 Edicte: 1392 AJUNTAMENT D'ANGLÈS Anunci d'aprovació de l'expedient per a la contractació del servei d'àpats de la llar d'infants municipal El Cucut
Exercici: 2018 Bop: 29-0 Edicte: 979 AJUNTAMENT D'ANGLÈS Edicte d'aprovació inicial de les bases específiques reguladores de la concessió de subvencions municipals per a l'any 2018 a atorgar per concurrència competitiva
Exercici: 2018 Bop: 24-0 Edicte: 723 AJUNTAMENT D'ANGLÈS Edicte d'adjudicació definitiva d'un contracte d'obres
Exercici: 2018 Bop: 13-0 Edicte: 401 AJUNTAMENT D'ANGLÈS Extracte en la BDNS de la convocatòria de subvencions destinades a finançar les obres de rehabilitació i restauració de façanes dels edificis del Barri Antic d'Anglès 2018
Exercici: 2018 Bop: 8-0 Edicte: 69 AJUNTAMENT D'ANGLÈS Edicte d'aprovació definitiva d'un projecte d'obres municipals
Exercici: 2018 Bop: 8-0 Edicte: 60 AJUNTAMENT D'ANGLÈS Edicte d'adjudicació definitiva d'un contracte de serveis
Exercici: 2018 Bop: 8-0 Edicte: 59 AJUNTAMENT D'ANGLÈS Edicte d'adjudicació definitiva d'un contracte de serveis
Exercici: 2018 Bop: 8-0 Edicte: 58 AJUNTAMENT D'ANGLÈS Edicte d'adjudicació definitiva d'un contracte d'obres
Exercici: 2018 Bop: 4-0 Edicte: 11188 AJUNTAMENT D’ANGLÈS Anunci d’aprovació d’un expedient de contractació
Exercici: 2017 Bop: 246-0 Edicte: 10963 AJUNTAMENT D'ANGLÈS Edicte d'aprovació definitiva de la modificació de les ordenances fiscals per a l'exercici 2018
Exercici: 2017 Bop: 246-0 Edicte: 10945 AJUNTAMENT D'ANGLÈS Edicte d'aprovació definitiva de l'expedient de modificació del pressupost núm. 23/2017
Exercici: 2017 Bop: 246-0 Edicte: 10944 AJUNTAMENT D'ANGLÈS Edicte d'aprovació definitiva del pressupost i la plantilla de personal per a l'exercici 2018