Anuncis – BOP

RSS Bop Diputació de Girona

BOP Diputació de Girona

Exercici: 2018 Bop: 135-0 Edicte: 6239 AJUNTAMENT D'ANGLÈS Anunci d'aprovació inicial del compte de liquidació provisional de l'ARRU (Àrea de Regeneració i Rehabilitació Urbana)
Exercici: 2018 Bop: 135-0 Edicte: 6191 AJUNTAMENT D'ANGLÈS Edicte de formalització d'un contracte de serveis
Exercici: 2018 Bop: 135-0 Edicte: 6190 AJUNTAMENT D'ANGLÈS Edicte de formalització d'un contracte de serveis
Exercici: 2018 Bop: 130-0 Edicte: 6072 AJUNTAMENT D'ANGLÈS Anunci d'aprovació inicial del Projecte de reforma dels lavabos del CEIP Pompeu Fabra
Exercici: 2018 Bop: 129-0 Edicte: 5858 AJUNTAMENT D'ANGLÈS Decret de delegació de funcions per matrimoni civil
Exercici: 2018 Bop: 127-0 Edicte: 5806 AJUNTAMENT D'ANGLÈS Edicte d'exposició pública de l'expedient de modificació del pressupost 15/2018
Exercici: 2018 Bop: 125-0 Edicte: 5667 AJUNTAMENT D'ANGLÈS Edicte de contractació urgent de personal laboral temporal
Exercici: 2018 Bop: 124-0 Edicte: 5645 AJUNTAMENT D'ANGLÈS Edicte d'adjudicació d'un contracte
Exercici: 2018 Bop: 124-0 Edicte: 5644 AJUNTAMENT D'ANGLÈS Edicte d'adjudicació d'un contracte
Exercici: 2018 Bop: 121-0 Edicte: 5491 AJUNTAMENT D'ANGLÈS Edicte d'aprovació inicial de l'avanç del Pla Parcial PPU 06.3 Can Perolada III
Exercici: 2018 Bop: 121-0 Edicte: 5489 AJUNTAMENT D'ANGLÈS Edicte d'aprovació inicial del Pla Parcial urbanístic del subsector 1 del sector 06.3 Can Perolada III
Exercici: 2018 Bop: 119-0 Edicte: 5420 AJUNTAMENT D'ANGLÈS Edicte d'aprovació definitiva d'un projecte d'obres municipal
Exercici: 2018 Bop: 116-0 Edicte: 5240 AJUNTAMENT D'ANGLÈS Edicte de delegació de funcions d'Alcaldia en el 1er tinent d'alcalde
Exercici: 2018 Bop: 111-0 Edicte: 4938 AJUNTAMENT D'ANGLÈS Edicte d'aprovació inicial de la modificació de la plantilla per amortització de dues places i creació de dues més i la modificació núm. 11 de suplement de crèdit del pressupost 2018
Exercici: 2018 Bop: 108-0 Edicte: 4933 AJUNTAMENT D'ANGLÈS Anunci d'aprovació inicial de la derogació d'una ordenança i aprovació del modelatge
Exercici: 2018 Bop: 107-0 Edicte: 4787 AJUNTAMENT D'ANGLÈS Edicte d'aprovació definitiva de l'expedient de modificació del pressupost núm 8/2018
Exercici: 2018 Bop: 99-0 Edicte: 4418 AJUNTAMENT D'ANGLÈS Anunci d'aprovació definitiva del Reglament per regular el servei públic d'estacionament de vehicles a motor en zones especials i determinades de la via pública sota control horari limitat «zona comercial-verda»
Exercici: 2018 Bop: 99-0 Edicte: 4414 AJUNTAMENT D'ANGLÈS Anunci d'aprovació definitiva de l'Ordenança municipal reguladora dels sorolls i les vibracions
Exercici: 2018 Bop: 96-0 Edicte: 4283 AJUNTAMENT D'ANGLÈS Anunci d'aprovació inicial del Reglament del Consell del Poble d'Anglès
Exercici: 2018 Bop: 94-0 Edicte: 4176 AJUNTAMENT D'ANGLÈS Edicte d'aprovació inicial de la modificació de la plantilla i les bases d'execució del pressupost 2018