Anuncis – BOP

RSS Bop Diputació de Girona

BOP Diputació de Girona

Exercici: 2018 Bop: 166-0 Edicte: 7525 CONSELL COMARCAL DE LA SELVA Edicte d'acceptació de la delegació de l'Ajuntament d'Anglès al Consell Comarcal de la Selva de la recaptació voluntària de les liquidacions que es derivin de les actuacions de regeneració i renovació urbana promogudes i executades per aquest ajuntament
Exercici: 2018 Bop: 165-0 Edicte: 7626 AJUNTAMENT D'ANGLÈS Anunci d'aprovació de l'expedient per a la contractació del servei d'àpats de la llar d'infants municipal «El Cucut»
Exercici: 2018 Bop: 165-0 Edicte: 7506 AJUNTAMENT D'ANGLÈS Edicte de convocatòria per a la creació d'una borsa de treball de tècnics en biblioteconomia i documentació en règim de personal laboral temporal
Exercici: 2018 Bop: 158-0 Edicte: 7274 AJUNTAMENT D'ANGLÈS Edicte d'ampliació de la delegació de funcions de l'Alcaldia en el 1er tinent d'alcalde
Exercici: 2018 Bop: 158-0 Edicte: 7263 AJUNTAMENT D'ANGLÈS Edicte d'exposició pública de la modificació núm. 20 del pressupost de l'exercici 2018
Exercici: 2018 Bop: 154-0 Edicte: 7071 AJUNTAMENT D'ANGLÈS Edicte d'aprovació definitiva d'un projecte d'obres municipal
Exercici: 2018 Bop: 154-0 Edicte: 7068 AJUNTAMENT D'ANGLÈS Edicte de bases per a la creació d'una borsa de treball de peó de brigada
Exercici: 2018 Bop: 154-0 Edicte: 7067 AJUNTAMENT D'ANGLÈS Edicte de bases que han de regir el procediment per a la creació d'una borsa de treball per cobrir les suplències temporals d'educadors/es de la llar d'infants municipal «El Cucut»
Exercici: 2018 Bop: 154-0 Edicte: 7065 AJUNTAMENT D'ANGLÈS Edicte de bases per a la formació d'una borsa de treball per a la cobertura de possibles vacants de places d'auxiliar administrativa a la piscina municipal
Exercici: 2018 Bop: 151-0 Edicte: 6969 AJUNTAMENT D'ANGLÈS Edicte d'exposició pública del compte general del pressupost de l'any 2017
Exercici: 2018 Bop: 150-0 Edicte: 6844 AJUNTAMENT D'ANGLÈS Edicte d'aprovació definitiva de l'expedient de modificació del pressupost núm. 15/2018
Exercici: 2018 Bop: 149-0 Edicte: 6803 AJUNTAMENT D'ANGLÈS Anunci d'aprovació definitiva de la derogació de l'Ordenança de requisits formals en el procés d'empadronament
Exercici: 2018 Bop: 142-0 Edicte: 6518 AJUNTAMENT D'ANGLÈS Anunci d'aprovació definitiva d'un reglament
Exercici: 2018 Bop: 142-0 Edicte: 6508 AJUNTAMENT D'ANGLÈS Edicte d'aprovació definitiva de la modificació de la plantilla i el catàleg de llocs de treball i de l'amortització i creació de dues places del pressupost 2018
Exercici: 2018 Bop: 141-0 Edicte: 6460 AJUNTAMENT D'ANGLÈS Edicte de delegació de funcions de l'Alcaldia en el 1er tinent d'alcalde
Exercici: 2018 Bop: 135-0 Edicte: 6239 AJUNTAMENT D'ANGLÈS Anunci d'aprovació inicial del compte de liquidació provisional de l'ARRU (Àrea de Regeneració i Rehabilitació Urbana)
Exercici: 2018 Bop: 135-0 Edicte: 6191 AJUNTAMENT D'ANGLÈS Edicte de formalització d'un contracte de serveis
Exercici: 2018 Bop: 135-0 Edicte: 6190 AJUNTAMENT D'ANGLÈS Edicte de formalització d'un contracte de serveis
Exercici: 2018 Bop: 130-0 Edicte: 6072 AJUNTAMENT D'ANGLÈS Anunci d'aprovació inicial del Projecte de reforma dels lavabos del CEIP Pompeu Fabra
Exercici: 2018 Bop: 129-0 Edicte: 5858 AJUNTAMENT D'ANGLÈS Decret de delegació de funcions per matrimoni civil