Anuncis – BOP

RSS Bop Diputació de Girona

BOP Diputació de Girona

Exercici: 2018 Bop: 8-0 Edicte: 69 AJUNTAMENT D'ANGLÈS Edicte d'aprovació definitiva d'un projecte d'obres municipals
Exercici: 2018 Bop: 8-0 Edicte: 60 AJUNTAMENT D'ANGLÈS Edicte d'adjudicació definitiva d'un contracte de serveis
Exercici: 2018 Bop: 8-0 Edicte: 59 AJUNTAMENT D'ANGLÈS Edicte d'adjudicació definitiva d'un contracte de serveis
Exercici: 2018 Bop: 8-0 Edicte: 58 AJUNTAMENT D'ANGLÈS Edicte d'adjudicació definitiva d'un contracte d'obres
Exercici: 2018 Bop: 4-0 Edicte: 11188 AJUNTAMENT D’ANGLÈS Anunci d’aprovació d’un expedient de contractació
Exercici: 2017 Bop: 246-0 Edicte: 10963 AJUNTAMENT D'ANGLÈS Edicte d'aprovació definitiva de la modificació de les ordenances fiscals per a l'exercici 2018
Exercici: 2017 Bop: 246-0 Edicte: 10945 AJUNTAMENT D'ANGLÈS Edicte d'aprovació definitiva de l'expedient de modificació del pressupost núm. 23/2017
Exercici: 2017 Bop: 246-0 Edicte: 10944 AJUNTAMENT D'ANGLÈS Edicte d'aprovació definitiva del pressupost i la plantilla de personal per a l'exercici 2018
Exercici: 2017 Bop: 235-0 Edicte: 10209 AJUNTAMENT D'ANGLÈS Edicte d'adjudicació definitiva d'un contracte d'obres
Exercici: 2017 Bop: 225-0 Edicte: 9910 AJUNTAMENT D'ANGLÈS Edicte d'aprovació inicial de l'expedient de modificació de crèdit 23/2017
Exercici: 2017 Bop: 225-0 Edicte: 9908 AJUNTAMENT D'ANGLÈS Edicte d'aprovació inicial del pressupost general i la plantilla de personal per a l'exercici 2018
Exercici: 2017 Bop: 222-0 Edicte: 9620 AJUNTAMENT D'ANGLÈS Edicte d'aprovació de les bases reguladores del procediment selectiu per a la constitució d'una borsa de treball
Exercici: 2017 Bop: 213-0 Edicte: 9196 AJUNTAMENT D'ANGLÈS Edicte d'aprovació inicial de la modificació puntual núm. 2 del POUM
Exercici: 2017 Bop: 211-0 Edicte: 9039 AJUNTAMENT D'ANGLÈS Anunci d'aprovació de l'expedient per a la contractació d'obres de reforma de l'antic Ajuntament d'Anglès com a hotel d'entitats
Exercici: 2017 Bop: 209-0 Edicte: 8946 AJUNTAMENT D'ANGLÈS Anunci d'aprovació inicial d'un projecte d'obres municipals
Exercici: 2017 Bop: 208-0 Edicte: 8907 AJUNTAMENT D'ANGLÈS Edicte d'ampliació de la jornada laboral d'una treballadora de l'Ajuntament
Exercici: 2017 Bop: 207-0 Edicte: 8980 AJUNTAMENT D'ANGLÈS Edicte d'aprovació provisional de la modificació de les ordenances fiscals per a l'exercici 2018
Exercici: 2017 Bop: 190-0 Edicte: 8138 AJUNTAMENT D'ANGLÈS Anunci d'aprovació de l'expedient per a la contractació del servei d'assessorament i gestió administrativa i laboral
Exercici: 2017 Bop: 190-0 Edicte: 8137 AJUNTAMENT D'ANGLÈS Anunci d'aprovació de l'expedient per a la contractació del servei de control integrat de plagues
Exercici: 2017 Bop: 188-0 Edicte: 8062 AJUNTAMENT D'ANGLÈS Edicte d'aprovació de les bases reguladores del procediment selectiu per a la formació d'una borsa de treball per a la cobertura temporal d'una plaça de tècnic auxiliar d'informàtica