Anuncis – BOP

RSS Bop Diputació de Girona

BOP Diputació de Girona

Exercici: 2018 Bop: 99-0 Edicte: 4418 AJUNTAMENT D'ANGLÈS Anunci d'aprovació definitiva del Reglament per regular el servei públic d'estacionament de vehicles a motor en zones especials i determinades de la via pública sota control horari limitat «zona comercial-verda»
Exercici: 2018 Bop: 99-0 Edicte: 4414 AJUNTAMENT D'ANGLÈS Anunci d'aprovació definitiva de l'Ordenança municipal reguladora dels sorolls i les vibracions
Exercici: 2018 Bop: 96-0 Edicte: 4283 AJUNTAMENT D'ANGLÈS Anunci d'aprovació inicial del Reglament del Consell del Poble d'Anglès
Exercici: 2018 Bop: 94-0 Edicte: 4176 AJUNTAMENT D'ANGLÈS Edicte d'aprovació inicial de la modificació de la plantilla i les bases d'execució del pressupost 2018
Exercici: 2018 Bop: 92-0 Edicte: 4057 AJUNTAMENT D'ANGLÈS Edicte d'aprovació d'una memòria valorada
Exercici: 2018 Bop: 85-0 Edicte: 3692 AJUNTAMENT D'ANGLÈS Anunci d'aprovació inicial de l'expedient de modificació de crèdit 8/2018
Exercici: 2018 Bop: 82-0 Edicte: 3519 AJUNTAMENT D'ANGLÈS Edicte d'aprovació inicial de la modificació puntual núm. 3 del POUM d'Anglès instal·lacions Impremta Pagès
Exercici: 2018 Bop: 78-0 Edicte: 3316 AJUNTAMENT D'ANGLÈS Edicte d'adjudicació definitiva d'un contracte
Exercici: 2018 Bop: 72-0 Edicte: 3066 AJUNTAMENT D'ANGLÈS Edicte d'aprovació definitiva de l'expedient de modificació del pressupost núm. 2/2018
Exercici: 2018 Bop: 71-0 Edicte: 3117 AJUNTAMENT D'ANGLÈS Extracte en la BDNS de la convocatòria de subvencions municipals per a l'any 2018
Exercici: 2018 Bop: 66-0 Edicte: 2816 AJUNTAMENT D'ANGLÈS Anunci d'aprovació inicial del projecte bàsic i executiu d'una obra municipal
Exercici: 2018 Bop: 65-0 Edicte: 2791 AJUNTAMENT D'ANGLÈS Anunci d'aprovació de la memòria valorada d'un projecte d'obres municipal
Exercici: 2018 Bop: 65-0 Edicte: 2768 AJUNTAMENT D'ANGLÈS Anunci d'aprovació de la memòria valorada d'un projecte d'obres municipal
Exercici: 2018 Bop: 65-0 Edicte: 2756 AJUNTAMENT D'ANGLÈS Anunci d'aprovació de la memòria valorada d'un projecte d'obres municipal
Exercici: 2018 Bop: 56-0 Edicte: 2331 AJUNTAMENT D'ANGLÈS Edicte d'aprovació definitiva de les bases específiques reguladores de la concessió de subvencions municipals per a l'any 2018
Exercici: 2018 Bop: 50-0 Edicte: 2064 AJUNTAMENT D'ANGLÈS Anunci d'aprovació inicial de l'expedient de modificació de crèdit 2/2018
Exercici: 2018 Bop: 47-0 Edicte: 2082 AJUNTAMENT D'ANGLÈS Anunci d'aprovació de l'expedient per a la contractació de serveis de prevenció de riscos laborals en el treball de l'Ajuntament d'Anglès
Exercici: 2018 Bop: 47-0 Edicte: 2080 AJUNTAMENT D'ANGLÈS Anunci d'aprovació de l'expedient per a la contractació de serveis de jardineria, neteja i manteniment de les zones verdes, parcs i jardins d'Anglès
Exercici: 2018 Bop: 47-0 Edicte: 2079 AJUNTAMENT D'ANGLÈS Anunci d'aprovació de l'expedient per a la contractació de serveis de monitors i socorristes de la piscina municipal d'Anglès
Exercici: 2018 Bop: 47-0 Edicte: 2078 AJUNTAMENT D'ANGLÈS Anunci d'aprovació de l'expedient per a la contractació de serveis de neteja dels edificis municipals