Tràmits i gestions | e-Tram

L’aplicació en línia eTRAM, facilitada per l’AOC, permet als ciutadans presentar sol·licituds de diferents tràmits i accedir a la Carpeta Ciutadana. Només cal disposar d’un certificat digital com idCAT, T-CAT, DNIe, FNMT, Firma Professional o Camerfirma.

Per publicar valoracions dels serveis que ofereix l’ajuntament, comunicar incidències o propostes de millora, utilitzar l’apartat d’Incidències del portal de participació ciutadana som.angles.cat. No cal disposar de certificat digital però és necessari registrar-se i disposar d’un compte d’usuari del portal.

Tràmits i gestions

► INSTÀNCIA GENÈRICA

► SUGGERIMENTS, QUEIXES i PROPOSTES

► COMUNICAR INCIDÈNCIES EN ESPAIS PÚBLICS

► SOL·LICITUD D’ACCÈS A LA INFORMACIÓ PÚBLICA

► GESTIÓ TRIBUTÀRIA

► FACTURES ELECTRÒNIQUES

► CATÀLEG DE TRÀMITS i PROCEDIMENTS

► ESTAT DELS MEUS TRÀMITS – CARPETA CIUTADANA

► ACCÉS A E-NOTUM – NOTIFICACIONS ELECTRÒNIQUES