Modificació puntual núm. 1 del POUM

Aprovació inicial del POUM del municipi d’Anglès, presentada per ANTEX, SA relativa a la modificació de l’article 246.6 mitjançant la introducció de la possibilitat de desenvolupar el sector en el Sector del PPU 06.3 Can Perolada, en subsectors.

Memòria inicial (El termini per presentar al·legacions és del 16 de febrer de 2017 al 16 de març del 2017)