Festa del Remei 2019

En breu es publicarà el programa.

CONCURSOS

25è CONCURS DE RATAFIA

1.- Poden participar-hi els elaboradors/es de ratafia casolana que ho desitgin.
2.- Cada concursant podrà presentar tantes classes de ratafia com vulgui.
3.- La quantitat mínima per classe de ratafia és d’1/4 de litre per a la qualificació del Jurat.
4.- La ratafia ha de ser presentada en un envàs de vidre blanc transparent amb un tap de suro. Els envasos no es retornaran.
5.- El termini d’admissió de ratafia es és el DIJOUS 10 d’octubre de 2019.
6.- Les ratafies s’hauran de presentar a les oficines de l’Ajuntament de 9 a 14 h o a la Biblioteca Joaquim Bauxell fins dijous dia 10 a les 20.00 h.
7.- Cada ampolla de ratafia presentada s’haurà d’acompanyar amb un sobre tancat que contingui el nom i cognoms, l’adreça i el telèfon del / de la concursant.
8.- Les qüestions no previstes en aquestes bases les resoldrà la Comissió Organitzadora segons el seu lliure criteri.
9.- El veredicte del jurat es farà públic el diumenge 13 d’octubre a les 16:30 h a la Sala Fontbernat, on es lliuraran els premis. Es declararà el premi desert si el concursant premiat és absent a l’esmentat acte d’entrega.
10.- La decisió del Jurat és inapel·lable.
11.- La participació en aquest concurs implica l’acceptació de les bases.
12.- Hi haurà un obsequi per a tots els participants.

PREMIS:
Ir. PREMI: 100 euros = Ajuntament d’Anglès
2n. PREMI: 75 euros = Ajuntament d’Anglès
3r. PREMI: 50 euros = Ajuntament d’Anglès

37è CONCURS DE PINTURA RÀPIDA

1.- Poden participar en aquest concurs tots els artistes que ho desitgin. La inscripció serà lliure i gratuïta.
2.- La data del concurs serà el diumenge 13 d’octubre de 2019.
3.- L’artista podrà escollir la tècnica que desitgi per interpretar la seva obra. El format mínim és el 10F (55×46 cm).
4.- Per tal de promoure les inquietuds artístiques de la joventut, s’atorgaran el premi juvenil per a edats compreses entre 13 i 18 anys i el premi infantil per als menors de 13 anys.
5.- S’atorgarà un premi al millor artista local, en cas de no haver-n’hi cap s’atorgarà a algú dels pobles veïns.
6.- La inscripció dels artistes i el segellat de teles i papers tindrà lloc a la Sala Fontbernat de 9 a 11 del matí. Només hi seran admeses les teles blanques o preparades amb una capa de color uniforme.
7.- Les pintures s’hauran de realitzar al natural pels carrers de la vila i terme municipal durant el termini fixat. No s’admetran obres fetes a partir de fotografies.
8.- La recepció de les obres es farà a la Sala Fontbernat des de les 13 h fins a les 15 h.
9.- Acabada l’admissió es reunirà el jurat per qualificar les obres presentades. El veredicte del jurat es farà públic el mateix diumenge 13 a partir de les 16:30 h a la Sala Fontbernat, on es lliuraran els premis. Tot seguit s’obrirà oficialment l’exposició.
10.- Els artistes participants hauran de ser presents al lliurament dels Premis per a recollir-los personalment i en mà. Es declararà el premi desert si l’artista premiat és absent a l’esmentat acte d’entrega.
11.- A partir del 28 d’octubre de 2019 totes les obres no premiades hauran de ser retirades de les oficines municipals, cada dia de 9 a 2 del migdia, pels seus autors o pels adquiridors que acreditin el seu dret mitjançant el resguard de presentació o el rebut corresponent d’adquisició, segons els casos. El 30 de novembre les obres no reclamades restaran propietat de l’Ajuntament i per tant s’entendrà que els autors renuncien a la seva propietat.
12.- El fet de prendre part en el concurs suposa l’acceptació íntegra d’aquestes bases i la conformitat amb el veredicte del jurat.
13.- Les obres premiades passaran a ser propietat dels Patrocinadors amb tots els drets de reproducció i d’imatge.

PREMIS CATEGORIA ADULTS
1r. – 500 euros ANTEX
2n. – 400 euros IMPREMTA PAGÈS
3r. – 170 euros AJUNTAMENT D’ANGLÈS
4t. – 150 euros L’ARTÍSTICA BELLES ARTS
Premi al millor artista local 200 euros CA L’AULINA
PREMIS JUVENILS (DE 13 A 18 ANYS) –atorgats per l’Ajuntament d’Anglès–
1r. Obsequi productes L’Artística valorat en 25 euros
2n. Obsequi productes L’Artística valorat en 15 euros
3r. Obsequi productes L’Artística valorat en 10 euros
PREMIS INFANTILS (MENORS DE 13 ANYS) –atorgats per l’Ajuntament d’Anglès–
1r. Obsequi productes L’Artística valorat en 25 euros
2n. Obsequi productes L’Artística valorat en 15 euros
3r. Obsequi productes L’Artística valorat en 10 euros
Pack de Benvinguda gentilesa de www.lartistica.cat a tots els participants.
Patrocinat per: L’Artística Belles Arts.