Promocions variables

4 novembre 2021
Gràcies a l'Associació de Rutes Eqüestres Cowboys de la Selva, Anglès disposa d'un itinerari marcat que dona a conèixer una part de les
Des del 8 setembre 2021 fins al 29 setembre 2021
La Junta de Govern Local de data 19 d'Agost va aprovar la licitació d'una alienació de bens immobles, corresponents a 3 aparcaments situat
7 juny 2021
El Departament de Cultura, Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural ha concedit a l'Ajuntament d'Anglès les següents subvencions: P
1 març 2021
La Diputació de Girona ha concedit a l'Ajuntament d'Anglès, les següents subvencions: Un equip de telegestió per a la piscina munic
30 juny 2021
El Ple de l’Ajuntament d’Anglès, en sessió ordinària celebrada el dia 13 d’abril de 2021, va aprovar inicialment les Bases regu
21 setembre 2021
SUBVENCIONS REBUDES DEL MINISTERI DE LA PRESIDÈNCIA, RELACIONS AMB LES CORTS I IGUALTAT. SUBVENCIONES RECIBIDAS DEL MINISTERIO DE LA PRE
Des del 24 agost 2021 fins al 7 setembre 2021
El circ Festiño ha presentat sol·licitud per fer espectacle de circ del 24 al 27 de setembre i del 1 al 4 d’octubre d’enguany, al terr
13 juliol 2021
L'organisme autònom de Salut Pública de la Diputació de Girona (DIPSALUT), ha concedit a l'Ajuntament d'Anglès, les següents subvencion
6 juliol 2021
L’Ajuntament d’Anglès ha d'executar un Projecte d’Especialització i Competitivitat Territorial (PECT) entre 2021 i 2023 consistent e
30 juny 2021
Imatge de Prawny a Pixabay
El Ple de l’Ajuntament d’Anglès, en sessió ordinària celebrada el dia 13 d’abril de 2021, va aprovar inicialment les Bases regu