Ajudes a la rehabilitació de façanes en el Barri Antic 2018

subvencio_pladebarris_2018

Els propietaris de cases en el nucli antic poden sol·licitar ajudes per rehabilitar les façanes fins al 31 de maig de 2018.

El PLA DE BARRIS de la Generalitat 2010-2017 (prorrogat fins al juny 2018) subvenciona nombroses actuacions en barris singulars com el nostre barri antic, declarat BCIN (Bé Cultural d’Interès Nacional). La majoria d’actuacions les està duent a terme l’ajuntament però també es preveuen ajudes per als propietaris que vulguin millorar les seves façanes. Totes les actuacions vinculades al “Pla de Barris” han d’haver estat executades a data 30 de juny de 2018.

Per acord de Junta de Govern, s’ha dotat el pressupost del 2018 amb 16700€ per subvencions a la rehabilitació de façanes en el Barri Antic.

S’atorgarà una subvenció de màxim el 50% del cost real de les obres i amb un límit màxim de 3.000 €, segons la relació de preus de l’annex 1 de les bases reguladores de la subvenció.

Acord de la Junta de Govern: 2018-01-12 (0106 a 0108)