Actualització dels carrers tallats per les obres del clavegueram.