Aprovació data prova procés selectiu tècnic d’administració general i esmena

Aprovació de la data per la realització de les proves que componen el procés selectiu de tècnic d’administració general i esmena d’error material. Més informació