Aprovació data proves borsa d’auxiliar administratiu

Aprovació de la data per la realització de les proves que componen el procés selectiu per la creació d’una borsa d’auxilar administratiu. Més informació