Aprovació de la memòria valorada de les obres de conservació i manteniment d’escales i carrers del nucli antic

Doc. sobre l’aprovació de la memòria valorada de les obres de conservació i manteniment d’escales i carrers del nucli antic d’Anglès.

ANUNCI APROV. MEMÒRIA VALORADA MANTENIMENT ESCALES I CARRERS NUCLI ANTIC

Decret 858 aprovació memòria valorada

Memòria valorada obres de conservació i manteniment escales i carrers nucli antic