Aprovació de la modificació de les bases que ha de regir el procediment per la creació d’una borsa de treball per a la LLar d’Infants