Aprovació definitiva de la borsa de peó de la brigada municipal

La Junta de Govern local de 8 d’agost de 2019 en sessió ordinària, va aprovar per unanimitat la borsa de peó de la brigada municipal.

Aprovació definitiva borsa de peó de la brigada