Aprovació definitiva de l’Ordenança municipal de civisme i convivència ciutadana

El Ple de l’Ajuntament d’Anglès, en la sessió del 30 de maig de 2017, va resoldre les al·legacions i va aprovar definitivament l’Ordenança Municipal de Civisme i Convivència Ciutadana d’Anglès

Anunci BOP ordenança convivència ciutadana