Aprovació del document únic de protecció civil del municipi d’Anglès (DUPROCIM) .- INFOCAT/INUNCAT/NEUCAT/SISMICAT/VENCAT

Exposició pública fins el 22 de juliol de 2020

Edicte DUPROCIM publicat BOP

Projecte