Aprovació del llistat d’admesos i exclosos definitiu borsa auxiliars administratius

En data 21 de març de 2019, la Junta de Govern Local en sessió ordinària, va aprovar el llistat d’admesos i exclosos definitiu referent a la borsa d’auxiliars administratius.

Més informació

Per decret d’alcaldia 12 d’abril de 2019 es va aprovar la  borsa d’auxiliar administrativa d’administració general.