Aprovació inicial de la derogació de l’ordenança de requisits formals en el procés d’empadronament i aprovació del modelatge

El Ple en sessió del 29 de maig de 2018, per unanimitat va aprovar inicialment la derogació de l’ordenança de requisits formals en el procés d’empadronament i aprovació del modelatge.

4. Aprovació inicial