Aprovació inicial del reglament del Consell del Poble

El Ple de data 10 d’abril de 2018 va aprovar inicialment el Reglament del Consell del Poble