Aprovació llistat definitiu admesos i exclosos procés selectiu tècnic de gestió d’administració general

En data 21 de març de 2019, la Junta de Govern Local en sessió ordinària, va aprovar el llistat d’admesos i exclosos definitiu referent al procés selectiu de tècnic de gestió administració general, A2.

Més informació