Aqualia neteja els dipòsits d’Anglès per garantir la qualitat de l’aigua

S’està executant el Pla de Neteja i Desinfecció 2018 dels dipòsits d’aigua que abasteixen al municipi

Neteja Dipòsits Aigua 2018Durant les darreres setmanes Aqualia ha executat els treballs de neteja i desinfecció dels dos dipòsits generals d’aigua i el dipòsit Floricel d’Anglès. D’aquesta manera, ha posat en marxa el Pla d’Autocontrol i Gestió del Subministrament del Servei Municipal d’Aigües 2018, en compliment del Reial decret 140/2003, pel qual s’estableixen els criteris sanitaris de la qualitat d’aigua de consum humà.

Aquestes tasques es fan per assegurar la qualitat de l’aigua emmagatzemada en els dipòsits, que posteriorment és distribuïda a tota la població.  En una primera fase es realitza la neteja hidromecànica per extreure els sòlids de les parets i el terra. Després es revisen i reparen, si és necessari, les vàlvul, arquetes, canonades i altres elements del dipòsit, aprofitant que el dipòsit està buit. Finalment es procedeix a la desinfecció de l’interior del dipòsit i a la comprovació de la qualitat abans de restablir el subministrament de l’aigua.

La neteja dels dipòsits és una de les actuacions que el Servei Municipal d’Aigua porta a terme per garantir la qualitat de l’aigua que arriba a les aixetes de totes les cases. A més, l’empresa realitza un exhaustiu control analític de l’aigua subministrada, en les que es controlen paràmetres tant fisicoquímics com microbiològics.

Neteja de dipòsits Aqualia