Ban d’Alcaldia: prohibició crema de restes vegetals