Borsa d’auxiliar administratiu d’administració general

En data 12 d’abril de 2019, per decret d’alcaldia, es va aprovar la borsa d’auxiliars administratius d’adminstració General:

Edicte borsa d’auxiliar administrativa d’administració general.